لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه در خانواده
نويسنده:محمدصادق مروی - راز نهان - دیویی: 613.2 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 27000 ریال - 1 -79-5701-600-978 انتخاب
2- چهل حدیث تغذیه‌ای از پیامبر اعظم (ص) همراه با بحث علمی
نويسنده:محمدصادق مروی - حکایتی دگر - دیویی: 297.485 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 29000 ریال - 0 -07-2756-964-978 انتخاب
3- اصلاح الگوی مصرف غذا
نويسنده:محمدصادق مروی ؛ نويسنده:اعظم گرجی - گوهر منظوم - دیویی: 613.2 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 80000 ریال - 5 -28-8994-964-978 انتخاب
4- چهل حدیث تغذیه‌ای از پیامبر اعظم (ص) همراه با بحث علمی
نويسنده:محمدصادق مروی - حکایتی دگر - دیویی: 297.485 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 35000 ریال - 0 -07-2756-964-978 انتخاب
5- گراتی؛ نگین اسفراین
نويسنده:محمدصادق مروی ؛ نويسنده:مرضیه مروی ؛ نويسنده:فاطمه مروی - باغ کاغذی - دیویی: 955.824 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 5 -28-7015-600-978 انتخاب
6- چهل حدیث تغذیه‌ای از پیامبر اعظم (ص) همراه با بحث علمی
نويسنده:محمدصادق مروی - حکایتی دگر - دیویی: 297.485 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 29000 ریال - 0 -07-2756-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1