لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (94)
تالیف (0)
ترجمه (142)
تهران (142)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (142)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (142) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کبوتری که توله سگ می‌خواست!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:عطیه رسولی‌وثوق - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 24500 ریال - 2 -555-420-964-978 انتخاب
2- من و تو و بستنی!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -21-8675-600-978 انتخاب
3- غافلگیربازی!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 2 -24-8675-600-978 انتخاب
4- ما توی کتابیم!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -25-8675-600-978 انتخاب
5- من هم بازی؟
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -29-8675-600-978 انتخاب
6- با تشکر از همه
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 62 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 6 -39-8675-600-978 انتخاب
7- ادوینا، دایناسوری که خبر نداشت منقرض شده
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:پیام ابراهیمی ؛ ويراستار:آزاده کامیار - پرتقال - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 3 -588-462-600-978 انتخاب
8- من هم بازی؟
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 7 -29-8675-600-978 انتخاب
9- یک روز سگ و گربه‌ای
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:گل‌آرا اسفندیاری ؛ ويراستار:شبنم حیدری‌پور - پرتقال - دیویی: 813 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -22-8347-600-978 انتخاب
10- من و تو و بستنی!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -21-8675-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15