لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (108)
تالیف (0)
ترجمه (156)
تهران (156)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (156)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (156) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ما توی کتابیم!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 60000 ریال - 9 -25-8675-600-978 انتخاب
2- خوابی یا بیدار؟
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 62 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 60000 ریال - 9 -38-8675-600-978 انتخاب
3- با تشکر از همه
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 6 -39-8675-600-978 انتخاب
4- بپر بپر زیر باران!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 60000 ریال - 4 -33-8675-600-978 انتخاب
5- یک روز سگ و گربه‌ای
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:گل‌آرا اسفندیاری ؛ ويراستار:شبنم حیدری‌پور - پرتقال - دیویی: 813 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 4 -22-8347-600-978 انتخاب
6- من و تو و بستنی!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 80000 ریال - 1 -21-8675-600-978 انتخاب
7- غافلگیربازی!
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 190000 ریال - 2 -24-8675-600-978 انتخاب
8- من چي ترينم؟
نويسنده:مو ویلمز ؛ نويسنده:لوری کلر ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی - پرتقال - دیویی: 813 - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 0 -071-462-600-978 انتخاب
9- من قورباغه‌ام! تو چی؟
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 62 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 60000 ریال - 2 -37-8675-600-978 انتخاب
10- توپم کجاست؟
نويسنده:مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - دیویی: 741.5 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 60000 ریال - 6 -26-8675-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16