لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (9)
تالیف (1)
ترجمه (33)
تهران (30)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باد و آب و سنگ
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:مهدی چاوشی ؛ ويراستار:عبدالمجید شفایی - صریر قلم - دیویی: 861 - 93 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 1900 ریال - 0 انتخاب
2- شب آب
شاعر:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:حدیث رجبی ؛ ويراستار:مریم سعیدی - ستاک - دیویی: 861.64 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 3 -17-8883-600-978 انتخاب
3- سمندر، ورای عشق
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:فواد نظیری - ثالث - دیویی: 861.64 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 0 -927-380-964-978 انتخاب
4- منتخب اشعار اوکتاویو پاز
شاعر:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - نبی‌اکرم - دیویی: 861.64 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 100000 ریال - 9 -00-7741-600-978 انتخاب
5- سنگ خورشید = Sunstone
شاعر:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:آلاء شریفیان - سمت روشن کلمه - دیویی: 861.64 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 200000 ریال - 0 -20-7265-622-978 انتخاب
6- سخن پاز خطابه استکهلم و چند مقاله دیگر
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:مصطفی رحیمی - گردون - دیویی: 863 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - 900 ریال - انتخاب
7- دفترهای شعر اکتاویو پاز: سنگ آفتاب، روزهای اشتغال، سمندر
شاعر:اوکتاویو پاز - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 861.64 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 9 -191-376-600-978 انتخاب
8- دیالکتیک تنهایی
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - لوح‌فکر - دیویی: 302.544 - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 25000 ریال - 6 -0-94031-964-978 انتخاب
9- به من گوش سپار چنان که به باران
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:سعید سعیدپور - مروارید - دیویی: 861.64 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 22000 ریال - 6 -67-5881-964 انتخاب
10- سنگ آفتاب: گزیده اشعار با سخنی درباره شعر و زندگی شاعر
شاعر:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:احمد میرعلایی - کتاب زمان - دیویی: 861.64 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 25000 ریال - 1 -30-6380-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4