لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (9)
تالیف (1)
ترجمه (32)
تهران (30)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- به من گوش سپار چنان که به باران
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:سعید سعیدپور - مروارید - دیویی: 861.64 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1100 نسخه - 22000 ریال - 6 -67-5881-964 انتخاب
2- سنگ آفتاب: گزیده اشعار با سخنی درباره شعر و زندگی شاعر
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:احمد میرعلایی - زنده‌رود - دیویی: 863 - 79 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 5500 نسخه - 1450 ریال - انتخاب
3- عقاب یا آفتاب؟
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:تینا حمیدی - ویستار - دیویی: 861.64 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 3700 ریال - 6 -14-5507-964 انتخاب
4- سمندر
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:فواد نظیری - روایت - دیویی: 861 - 149 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 2400 ریال - انتخاب
5- پنجره‌ای گشوده بر چیزی دیگر: گفت و گو با مارسل دوشان
نويسنده:پیر کابان ؛ مقدمه:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:لیلی گلستان - نشر و پژوهش فرزان روز - دیویی: 759.4 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 16500 نسخه - 13000 ریال - 9 -48-6138-964 انتخاب
6- پنجره‌ای گشوده بر چیزی دیگر: گفت و گو با مارسل دوشان
نويسنده:پیر کابان ؛ مقدمه:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:لیلی گلستان - نشر و پژوهش فرزان روز - دیویی: 759.4 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2200 نسخه - 13000 ریال - 9 -48-6138-964 انتخاب
7- سنگ آفتاب: گزیده اشعار با سخنی درباره شعر و زندگی شاعر
شاعر:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:احمد میرعلایی - کتاب زمان - دیویی: 861.64 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3300 نسخه - 7500 ریال - 1 -30-6380-964 انتخاب
8- دیالکتیک تنهایی
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - لوح‌فکر - دیویی: 302.544 - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 6 -0-94031-964-978 انتخاب
9- پرتوی از هند
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:کاوه میرعباسی - نشر مرکز - دیویی: 954 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 13500 ریال - 2 -446-305-964 انتخاب
10- سخن پاز خطابه استکهلم و چند مقاله دیگر
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:مصطفی رحیمی - گردون - دیویی: 863 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - 3000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4