لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 22 داستان شاد از 22 نویسنده برای نوجوانان
نويسنده:راجر مک‌گاف ؛ مترجم:هدی لزگی ؛ ويراستار:صابر نبوره - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 250 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 40000 ریال - 2 -290-536-964-978 انتخاب
2- 22 داستان شاد از 22 نویسنده برای نوجوانان
نويسنده:راجر مک‌گاف ؛ مترجم:هدی لزگی ؛ ويراستار:صابر نبوره - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 232 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 35000 ریال - 2 -290-536-964-978 انتخاب
3- 22 داستان شاد از 22 نویسنده برای نوجوانان
نويسنده:راجر مک‌گاف ؛ مترجم:هدی لزگی ؛ ويراستار:صابر نبوره - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 248 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 95000 ریال - 2 -290-536-964-978 انتخاب
4- فقط محض جروبحث: مجموعه شعر
نويسنده:راجر مک‌گاف ؛ مترجم:یگانه وصالی‌فلاح ؛ مترجم:وحید روزبهانی - مروارید - دیویی: 821.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 59000 ریال - 0 -217-191-964-978 انتخاب
5- 22 داستان شاد از 22 نویسنده برای نوجوانان
نويسنده:راجر مک‌گاف ؛ مترجم:هدی لزگی ؛ ويراستار:صابر نبوره - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 252 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1391 - 60000 ریال - 2 -290-536-964-978 انتخاب
6- مرگ شاعر در حرکت آهسته
شاعر:راجر مک‌گاف ؛ مترجم:علیرضا بنی‌جانی ؛ مترجم:بهرام معصومی - چشمه - دیویی: 821.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 55000 ریال - 7 -240-229-600-978 انتخاب
7- 22 داستان شاد از 22 نویسنده برای نوجوانان
نويسنده:راجر مک‌گاف ؛ مترجم:هدی لزگی ؛ ويراستار:صابر نبوره - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 250000 ریال - 2 -290-536-964-978 انتخاب
8- دیدار با دادلی: وسایل روزمره چطور کار می‌کنند؟
نويسنده:راجر مک‌گاف ؛ مترجم:حسام سبحانی‌طهرانی ؛ ويراستار:محمد یوسفی‌شیرازی - میچکا - دیویی: 823.914 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 210000 ریال - 4 -126-252-622-978 انتخاب
9- 22 داستان شاد از 22 نویسنده برای نوجوانان
نويسنده:راجر مک‌گاف ؛ مترجم:هدی لزگی ؛ ويراستار:صابر نبوره - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.914 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 150000 ریال - 2 -290-536-964-978 انتخاب
10- دیدار با دادلی: وسایل روزمره چطور کار می‌کنند؟
نويسنده:راجر مک‌گاف ؛ مترجم:حسام سبحانی‌طهرانی ؛ ويراستار:محمد یوسفی‌شیرازی - میچکا - دیویی: 823.914 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 210000 ریال - 4 -126-252-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1