لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (11)
تالیف (0)
ترجمه (15)
تهران (0)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانستنی‌هایی درباره‌ی مارها
نويسنده:کریستین گانزی ؛ مترجم:فاطمه خدمتگزار ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 597.96 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 50000 ریال - 0 -1365-02-964-978 انتخاب
2- دایرة‌المعارف مصور تاریخ: پاسخ به پرسش‌هایی درباره مصر باستان - روم باستان - یونان باستان - قرون وسطی - کاشفان و جهانگردان - ماقبل تاریخ
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ نويسنده:فیونا مک‌دونالد ؛ نويسنده:رزی گرین‌وود - عروج اندیشه - دیویی: 909 - 196 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 240000 ریال - 1 -318-163-964-978 انتخاب
3- مصر باستان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:فاطمه خدمتگزار ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 932.01 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 50000 ریال - 5 -013-163-964-978 انتخاب
4- دانستنیهایی درباره مارها
نويسنده:کریستین گانزی ؛ مترجم:فاطمه خدمتگزار ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - آستان قدس رضوی‌، شرکت به نشر - دیویی: 597.96 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 25000 ریال - 0 -1365-02-964-978 انتخاب
5- مصر باستان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:فاطمه خدمتگزار ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 932.01 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 50000 ریال - 5 -013-163-964-978 انتخاب
6- فکر می‌کنید چرا اهرام مصر را ساختند و سوال‌های دیگری درباره مصر باستان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:فاطمه خدمتگزار ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 932.01 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 22000 ریال - 5 -013-163-964-978 انتخاب
7- دانستنی‌هایی درباره مارها
نويسنده:کریستین گانزی ؛ مترجم:فاطمه خدمتگزار ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - آستان قدس رضوی‌، شرکت به نشر - دیویی: 597.96 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 50000 ریال - 0 -1365-02-964-978 انتخاب
8- دایرة‌المعارف دانستنی‌ها برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:گریس پلانت ؛ نويسنده:ایان گراهام ؛ نويسنده:ریچارد باکویل - آستان قدس رضوی‌، شرکت به نشر - دیویی: 030 - 392 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 1 -1636-02-964-978 انتخاب
9- مصر باستان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:فاطمه خدمتگزار ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 932.01 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 8 -434-163-964-978 انتخاب
10- دایرة‌المعارف دانستنیها برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:کریستین گانزی ؛ نويسنده:بلیندا وبر ؛ مترجم:لیلا واعظ‌زاده‌مقدس - آستان قدس رضوی‌، شرکت به نشر - دیویی: 030 - 392 صفحه - (در12جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 230000 ریال - 1 -1636-02-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2