لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (3)
تهران (7)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحلیلی بر مفهوم پایداری اجتماعی در فضاهای فرهنگی ایران معاصر ...
نويسنده:نازنین اسلامی ؛ نويسنده:رعنا ایازی ؛ نويسنده:سارا حسینی - گوهر دانش - 148 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 240000 ریال - 4 -137-164-600-978 انتخاب
2- سنت و مدرنیسم در معماری کشورهای غیراسلامی: کنش،‌ میان پایاگرایی سنت و پویانگری مدرنیسم
نويسنده:محسن اسماعیلی ؛ نويسنده:رعنا ایازی ؛ نويسنده:آرزو بهنامی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 135000 ریال - 7 -4948-10-964-978 انتخاب
3- هانری دروش: جامعه‌شناسی در مواجهه با دین
نويسنده:سارا شریعتی ؛ ويراستار:امیر رضایی - کوچک - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 5 -21-5589-964 انتخاب
4- دین
نويسنده:گئورگ زیمل ؛ مترجم:امیر رضایی ؛ مقدمه:سارا شریعتی - نشر نی - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 86000 ریال - 3 -347-185-964-978 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر مواجهه با علوم اجتماعی در متن سنت‌های شیعی
نويسنده:آرمان ذاکری ؛ مقدمه:سارا شریعتی - نگاه معاصر - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 195000 ریال - 1 -59-5747-600-978 انتخاب
6- دین
نويسنده:گئورگ زیمل ؛ مترجم:امیر رضایی ؛ مقدمه:سارا شریعتی - نشر نی - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 300 نسخه - 120000 ریال - 3 -347-185-964-978 انتخاب
7- دین
نويسنده:گئورگ زیمل ؛ مترجم:امیر رضایی ؛ مقدمه:سارا شریعتی - نشر نی - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 86000 ریال - 3 -347-185-964-978 انتخاب
8- کتابشناسی انتقادی جامعه‌شناسی تشیع
زيرنظر:سارا شریعتی - نگاه معاصر - 728 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 580000 ریال - 4 -55-7763-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1