لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (35)
تالیف (69)
ترجمه (0)
تهران (69)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (69) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر: قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی، ...
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 342.55068 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 35000 ریال - 3 -70-7434-600-978 انتخاب
2- مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مشتمل بر: قانون اساسی با اصلاحات سال 1368، نظریات تفسیری و مشورتی شوارای نگهبان، ...
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55023 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 30000 ریال - 7 -66-8415-964-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشتمل بر: فرامین و قوانین، ...
تدوين: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 343.550967 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 240000 ریال - 4 -28-7434-600-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح: قوانین و مقررات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 343.55015 - 686 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 35000 ریال - انتخاب
5- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر تعاون: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی ؛ تدوين:مهدی روحانی - معاونت پژوهش ,تدوین و تنقیح قوانین و مقررات،ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2000 ریال - انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
تدوين: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 343.550967 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - انتخاب
7- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 15000 ریال - انتخاب
8- مجموعه قانون تجارت مشتمل بر: قانون تجارت، لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون تجارت الکترونیکی ...
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 346.550668 - 608 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 40000 ریال - 5 -20-5849-964-978 انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات حمایت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و مخترعین: همراه با اّیین‌نامه‌ها، تصویبنامه‌ها و اساسنامه‌ها، ...
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فریده ضرابیان - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 344.5501761 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 9 -15-7285-964 انتخاب
10- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر بازرگانی: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7