لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (30)
تالیف (1)
ترجمه (35)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (36)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلس مصور حیوانات
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:لادن خانلری ؛ ويراستار:سیدحسین ساداتی - پیام بهاران،زیارت - دیویی: 590.22 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 4 -26-8260-600-978 انتخاب
2- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:حسین الوندی - محراب قلم،کتابهای ‌مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 14000 ریال - 3 -781-323-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:مهروش طهوری ؛ نويسنده:رویا خوئی ؛ نويسنده:جکی کف - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 400 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1393 - 500000 ریال - 5 -807-103-600-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:کارولین هریس ؛ نويسنده:رزی گرین‌وود - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 400 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1390 - 250000 ریال - 8 -299-103-600-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 18000 ریال - 5 -969-323-964-978 انتخاب
6- دانش‌نامه تصویری نوآموز: آن چه دانش‌آموز باید بداند
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ نويسنده:دبورا موول ؛ نويسنده:فیلیپ استیل - نشر افق - دیویی: 030 - 320 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1398 - 1800000 ریال - 3 -631-369-964-978 انتخاب
7- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:فیلیپ استیل ؛ نويسنده:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 386 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 200000 ریال - 8 -898-323-964-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:فیلیپ استیل ؛ نويسنده:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 14 سال 1391 - 25000 ریال - 4 -198-103-600-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 14000 ریال - 3 -781-323-964-978 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 18000 ریال - 5 -969-323-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4