لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویروئیدها: کوچکترین عوامل بیماری‌زای گیاهی
تدوين:بهروز جعفرپور ؛ تدوين:محمدعلی سبک‌خیز - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 632.8 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 77000 ریال - 9 -162-386-964-978 انتخاب
2- ویروئیدها (کوچکترین عوامل بیماری‌زای گیاهی)
تدوين:بهروز جعفرپور ؛ تدوين:محمدعلی سبک‌خیز - دانشگاه فردوسی مشهد - دیویی: 632.8 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 24000 ریال - 9 -162-386-964-978 انتخاب
3- مدیریت بیماری‌ها و آفات گندم
تدوين:بهروز جعفرپور ؛ تدوين:ناصر بیک‌زاده ؛ تدوين:محمدعلی سبک‌خیز - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - دیویی: 632.3 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 6 -217-324-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1