لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (46)
تالیف (76)
ترجمه (0)
تهران (76)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (76)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (76) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ساعت بدون تیک تاک
شاعر:مهدی مرادی ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 46000 ریال - 1 -506-300-964-978 انتخاب
2- من و سبزی‌ها
نويسنده:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - اشک - دیویی: 8fa1 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5200 نسخه - 17000 ریال - 8 -88-2683-964-978 انتخاب
3- کوچولو زیادی باهوشه می‌خواد خودش کفش بپوشه
شاعر:رودابه حمزه‌ای ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 6 -481-296-600-978 انتخاب
4- پرستوهای نجات‌بخش
نويسنده:ابوالحسن آقاربیع ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 8 -479-300-964-978 انتخاب
5- ساعت بدون تیک تاک
شاعر:مهدی مرادی ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 1 -506-300-964-978 انتخاب
6- کوچولو یه جوجو داره جوجوی ترسو داره
شاعر:رودابه حمزه‌ای ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1500 نسخه - 270000 ریال - 9 -480-296-600-978 انتخاب
7- رقص درناها
نويسنده:محمدرضا مرزوقی ؛ ويراستار:سهیلا امامی ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - امیرکبیر، کتابهای شکوفه - دیویی: 8fa3.62 - 36 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 9 -724-300-964-978 انتخاب
8- یه بوته و دو بوته
شاعر:ناصر کشاورز ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3500 نسخه - 50000 ریال - 2 -982-349-964-978 انتخاب
9- قصه‌های گوگولی برای بچه‌های گوگولی
نويسنده:لاله جعفری ؛ ويراستار:مهدی حجوانی ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1650 نسخه - 40000 ریال - 2 -491-251-600-978 انتخاب
10- کوچولو که به‌به می‌خوره، غذاشو تا ته می‌خوره
شاعر:رودابه حمزه‌ای ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3 -479-296-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8