لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (53)
تالیف (89)
ترجمه (0)
تهران (89)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (89)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (89) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من سبز می‌شوم
نويسنده:ناصر یوسفی ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 2 -966-349-964-978 انتخاب
2- من و میوه‌ها
شاعر:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - اشک - دیویی: 8fa1 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 9 -81-2683-964-978 انتخاب
3- تولدم مبارک
شاعر:مریم هاشم‌پور ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 110000 ریال - 5 -194-296-600-978 انتخاب
4- یه بوته و دو بوته
شاعر:ناصر کشاورز ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 130000 ریال - 2 -982-349-964-978 انتخاب
5- کلاغه خبر نداره
شاعر:ناصر کشاورز ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 130000 ریال - 5 -981-349-964-978 انتخاب
6- قصه‌های گوگولی برای بچه‌های گوگولی
نويسنده:لاله جعفری ؛ ويراستار:مهدی حجوانی ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 40000 ریال - 2 -491-251-600-978 انتخاب
7- ابری که پایین افتاد و 6 قصه‌ی دیگر
نويسنده:فروزنده خداجو ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر ؛ ويراستار:مهدی حجوانی - قدیانی - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 30000 ریال - 4 -020-251-600-978 انتخاب
8- قورباغه دندونت کو؟
شاعر:مریم هاشم‌پور ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 120000 ریال - 8 -193-296-600-978 انتخاب
9- یه بوته و دو بوته
شاعر:ناصر کشاورز ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 2 -982-349-964-978 انتخاب
10- من و حیوانات وحشی
شاعر:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - اشک - دیویی: 8fa1 - 27 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 2 -80-2683-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9