لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (42)
تالیف (72)
ترجمه (0)
تهران (72)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (72)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (72) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ابری که پایین افتاد و 6 قصه‌ی دیگر
نويسنده:فروزنده خداجو ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر ؛ ويراستار:مهدی حجوانی - قدیانی - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 4 -020-251-600-978 انتخاب
2- من و حیوانات وحشی
شاعر:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - اشک - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 2 -80-2683-964-978 انتخاب
3- کلاغه خبر نداره
شاعر:ناصر کشاورز ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 3000 نسخه - 75000 ریال - 5 -981-349-964-978 انتخاب
4- پرنده‌ جان پرنده جان
شاعر:مصطفی رحماندوست ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 8fa1.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 5 -634-238-964-978 انتخاب
5- من و میوه‌ها
شاعر:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - اشک - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 9 -81-2683-964-978 انتخاب
6- تولدم مبارک
شاعر:مریم هاشم‌پور ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 5 -194-296-600-978 انتخاب
7- قصه‌های گوگولی برای بچه‌های گوگولی
نويسنده:لاله جعفری ؛ ويراستار:مهدی حجوانی ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1650 نسخه - 40000 ریال - 2 -491-251-600-978 انتخاب
8- تولدم مبارک
شاعر:مریم هاشم‌پور ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 5 -194-296-600-978 انتخاب
9- یه بوته و دو بوته
شاعر:ناصر کشاورز ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - نشر پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3500 نسخه - 50000 ریال - 2 -982-349-964-978 انتخاب
10- کوچولو زیادی باهوشه می‌خواد خودش کفش بپوشه
شاعر:رودابه حمزه‌ای ؛ تصويرگر:علیرضا جلالی‌فر - پیدایش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1500 نسخه - 270000 ریال - 6 -478-296-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8