لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی پرستاری کوزیر: بخش دوم: مراقبت بهداشتی معاصر
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - علمی سنا - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -100-488-600-978 انتخاب
2- درسنامه اصول و مهارت‌های پرستاری-مامایی: مفاهیم، فرآیندها و کاربرد
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ نويسنده:گلنورا ارب ؛ نويسنده:اودری برمن - میر شیدا،بشری - 770 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -6-96766-964-978 انتخاب
3- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - 520 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 1980000 ریال - 3 -107-489-600-978 انتخاب
4- درسنامه دفاعیه مسئولیت‌های حرفه‌ای و فرآیند پرستاری
نويسنده:باربارا کوزیر ؛ نويسنده:گلنورا ارب ؛ نويسنده:اودری برمن - میرشیدا - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 79000 ریال - 8 -7-96766-964-978 انتخاب
5- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - 208 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 980000 ریال - 9 -105-489-600-978 انتخاب
6- درسنامه پرستاری بیماریهای داخلی - جراحی (1)
نويسنده:لیلیان‌شولتیس برونر ؛ نويسنده:دوریس‌اسمیت سودارث ؛ نويسنده:باربارا کوزیر - میر شیدا،بشری - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -5-96766-964-978 انتخاب
7- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - 200 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 980000 ریال - 2 -104-489-600-978 انتخاب
8- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - 500 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 1980000 ریال - 6 -106-489-600-978 انتخاب
9- مبانی پرستاری کوزیر: بخش اول: ماهیت پرستاری
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - علمی سنا - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 290000 ریال - 2 -099-488-600-978 انتخاب
10- مبانی پرستاری کوزیر: بخش سوم: فرایند پرستاری
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - علمی سنا - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 9 -087-488-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2