لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (12)
تالیف (0)
ترجمه (18)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 25 مورد مقابله با استرس: برای طول عمر بیشتر
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع - دیویی: 155.9042 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 48000 ریال - 4 -14-2613-964-978 انتخاب
2- 25 مورد مقابله با استرس: آزمون طول عمر و استرس: انقلاب ضد پیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 4 -14-2613-964-978 انتخاب
3- چه کسانی می‌خواهند 150 سال زندگی کنند؟: انقلاب ضدپیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:باب گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 1 -15-2613-964-978 انتخاب
4- رژیم غذایی برای زندگی طولانی‌تر
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع - دیویی: 613.2 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 26000 ریال - 7 -13-2613-964-978 انتخاب
5- رژیم غذایی برای زندگی طولانی: راهنمای تغذیه و تمرینات ورزشی
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 7 -13-2613-964-978 انتخاب
6- هورمون‌ها برای طول عمر بیشتر
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع - دیویی: 612.68 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 28000 ریال - 6 -10-2613-964-978 انتخاب
7- سرطان، کاهش میل جنسی: هورمون‌ها برای طول عمر بیشتر: انقلاب ضد پیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 6 -10-2613-964-978 انتخاب
8- 25 مورد مقابله با استرس: آزمون طول عمر و استرس: انقلاب ضد پیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 4 -14-2613-964-978 انتخاب
9- رژیم غذایی برای زندگی طولانی: راهنمای تغذیه و تمرینات ورزشی
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 7 -13-2613-964-978 انتخاب
10- گل گاوزبان با 400 سال سابقه درمان گیاهان دارویی و مواد غذایی برای طول عمر بیشتر: انقلاب ضد پیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -12-2613-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2