لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (189)
تالیف (3)
ترجمه (224)
تهران (221)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (227) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1379 - 6000 ریال - 5 -08-5512-964 انتخاب
2- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 41 سال 1385 - 12000 ریال - 5 -08-5512-964 انتخاب
3- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 354 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 32 سال 1387 - 50000 ریال - 5 -084-328-964 انتخاب
4- از قدرت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:عفت حیدری - حسام شیرمحمدی - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 12000 ریال - 5 -22-8621-964 انتخاب
5- چشم دل بگشا
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1383 - 18000 ریال - 9 -079-328-964 انتخاب
6- از قدرت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:عفت حیدری - حسام شیرمحمدی - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 20000 ریال - 5 -22-8621-964 انتخاب
7- از قدرت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:عفت حیدری - حسام شیرمحمدی - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 20000 ریال - 5 -22-8621-964 انتخاب
8- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - صاحب اثر - دیویی: 158.1 - 97 صفحه - 550 ریال - انتخاب
9- قانون شفا
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:حمیده اوشلی - عالی‌تبار - دیویی: 615.852 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 7 -02-6153-622-978 انتخاب
10- از قدرت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:عفت حیدری - حسام شیرمحمدی - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 20000 ریال - 5 -22-8621-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23