لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (47)
تالیف (92)
ترجمه (16)
تهران (108)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (106)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (108) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مری و آقای جیمز
نويسنده:زینت‌السادات طباطبایی ؛ مترجم:مرتضی جانکه ؛ نقاش:آزاده جنود - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 892 - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 6000 نسخه - 3200 ریال - 5 -37-7787-964 انتخاب
2- شاهنامه: اردشیر پادشاه ساسانی
نويسنده:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 2 -95-7787-964 انتخاب
3- شاهنامه: رستم و اسفندیار
نويسنده:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 1 -90-7787-964 انتخاب
4- داستان‌های شاهنامه فردوسی
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ تصويرگر:آزاده جنود - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 148 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1395 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 1 -123-507-964-978 انتخاب
5- خیر و شر
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ تصويرگر:نوید شریفی - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 9 -061-507-964 انتخاب
6- داستان‌های شاهنامه فردوسی
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ تصويرگر:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - جلد 5 - خشتی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1396 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 2 -212-507-964-978 انتخاب
7- شاهنامه: اردشیر پادشاه ساسانی
نويسنده:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6500 ریال - 2 -95-7787-964 انتخاب
8- رستم و اسفندیار
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa1.62 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 1 -90-7787-964 انتخاب
9- داستان‌های شاهنامه فردوسی
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ بازنويسي:مهناز سیدجوادجواهری ؛ تصويرگر:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 124 صفحه - جلد 4 - خشتی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1397 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 6 -214-507-964-978 انتخاب
10- رستم و سهراب
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:آزاده جنود - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6000 نسخه - 5000 ریال - 6 -45-7787-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11