لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (53)
تالیف (98)
ترجمه (16)
تهران (114)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (112)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (114) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهنامه: همای چهر‌آزاد
نويسنده:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 6500 ریال - 4 -94-7787-964 انتخاب
2- رستم و تهمینه
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:آزاده جنود - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 398.2 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 3 -41-7787-964 انتخاب
3- داستان‌های شاهنامه فردوسی
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ تصويرگر:سعید رزاقی - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 86 صفحه - جلد 6 - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 9 -297-507-964-978 انتخاب
4- زال و سیمرغ
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:آزاده جنود - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 4 -46-7787-964 انتخاب
5- آرزوی گابر‌یل (فارسی - انگلیسی)
نويسنده:زینت‌السادات طباطبایی ؛ مترجم:مرتضی جانکه - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 6 -95-6889-964 انتخاب
6- داستان‌های شاهنامه فردوسی
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ تصويرگر:آزاده جنود - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 148 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1395 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 1 -123-507-964-978 انتخاب
7- داستان‌های شاهنامه فردوسی
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ تصويرگر:آزاده جنود - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa1.21 - 148 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 1 -123-507-964-978 انتخاب
8- درخت توت و درخت گردو
نويسنده:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:آزاده جنود - ذره - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 55000 نسخه - 4500 ریال - 964-7246-96-X انتخاب
9- ضحاک
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:آزاده جنود - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 398.22 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 964-7787-43-X انتخاب
10- هفت خوان رستم
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ تصويرگر:آزاده جنود - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 6000 نسخه - 4900 ریال - 1 -42-7787-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12