لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (26)
تهران (9)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (26)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مار و مارمولک
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:فریده خرمی ؛ تصويرگر:گوین بیشاپ - آفرینگان - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 5 -73-7694-964-978 انتخاب
2- زیبایی: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 9 -325-163-964-978 انتخاب
3- سالم بمانیم: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ تصويرگر:انریکو سالوستیو - عروج اندیشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -334-163-964-978 انتخاب
4- وقت خواب خرس کوچولو
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:صبا واصفی - نشانه - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 6 -19-5965-964-978 انتخاب
5- خواب: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ تصويرگر:انریکو سالوستیو - عروج اندیشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 9 -338-163-964-978 انتخاب
6- بگو نه: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ تصويرگر:انریکو سالوستیو - عروج اندیشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 5 -336-163-964-978 انتخاب
7- غذا: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ تصويرگر:انریکو سالوستیو - عروج اندیشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 4 -333-163-964-978 انتخاب
8- دوستی: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 2 -340-163-964-978 انتخاب
9- غم و غصه: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -329-163-964-978 انتخاب
10- کمک به دیگران: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 6 -342-163-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3