لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (35)
تهران (18)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (35)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوستی مار و مارمولک
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:اکرم حسن ؛ تصويرگر:گوین بیشاب - آفرینگان - دیویی: 8fa3.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 4 -016-391-600-978 انتخاب
2- تونی شلخته: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - دیویی: 305.231 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 4 -346-163-964-978 انتخاب
3- من می‌ترسم: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - دیویی: 305.231 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 0 -331-163-964-978 انتخاب
4- چشم‌ها و گوش‌ها: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ تصويرگر:انریکو سالوستیو - عروج اندیشه - دیویی: 305.231 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -332-163-964-978 انتخاب
5- مار و مارمولک مشاور می‌شوند
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:فریده خرمی ؛ تصويرگر:گوین بیشاب - آفرینگان - دیویی: 813 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 5 -051-391-600-978 انتخاب
6- مدرسه ما: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - دیویی: 305.231 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -345-163-964-978 انتخاب
7- من خانواده‌ام را دوست دارم: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - دیویی: 305.231 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 3 -327-163-964-978 انتخاب
8- مار و مارمولک
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:فریده خرمی ؛ تصويرگر:گوین بیشاپ - آفرینگان - دیویی: 813.54 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 22000 ریال - 5 -73-7694-964-978 انتخاب
9- زیبایی: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ ويراستار:مهین پورقاسمی - عروج اندیشه - دیویی: 305.231 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 9 -325-163-964-978 انتخاب
10- من منحصر به فردم: دوزبانه
نويسنده:جوی کاولی ؛ مترجم:سعیده عاقلتر ؛ تصويرگر:انریکو سالوستیو - عروج اندیشه - دیویی: 305.231 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 2 -337-163-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4