لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(0)
چاپ مجدد (3)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش طب سوزنی: درمان صد نوع بیماری: دوره متوسطه
نويسنده:الکساندر منگ‌چاو-لای ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 1 -3-94910-964 انتخاب
2- آموزش طب سوزنی: درمان صد نوع بیماری: دوره متوسطه، 2
نويسنده:الکساندر منگ‌چاو-لای - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 600 نسخه - 25000 ریال - 1 -3-94910-964 انتخاب
3- آموزش طب سوزنی: درمان صد نوع بیماری: دوره متوسطه، 2
نويسنده:الکساندر منگ‌چاو-لای - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 400 نسخه - 30000 ریال - 1 -3-94910-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1