لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (117)
تالیف (178)
ترجمه (0)
تهران (130)
شهرستان (48)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (178) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Introductory steps to understanding
نويسنده:Leslie Alexander Hill - چاووش - دیویی: 428.24 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1378 - 5000 ریال - انتخاب
2- Intermediate steps to understanding
نويسنده:Leslie Alexander Hill - زبان‌شناسان - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 11000 ریال - 0 -4-91109-600-978 انتخاب
3- Introductory steps to understanding
نويسنده:Leslie Alexander Hill - طلیعه پویش - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 50000 ریال - 5 -9-90676-600-978 انتخاب
4- Advanced steps to understanding
نويسنده:Leslie Alexander Hill - جنگل - دیویی: 428.24 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 500 ریال - انتخاب
5- Introductory steps to understanding
نويسنده:Leslie Alexander Hill - رهنما - دیویی: 428.24 - 70 صفحه - 4500 ریال - انتخاب
6- Introductory steps to understanding
نويسنده:Leslie Alexander Hill - فرهنگ زبان - دیویی: 428.24 - 240 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1380 - 8000 ریال - انتخاب
7- Introductory steps to understanding
نويسنده:Leslie Alexander Hill - استیری - دیویی: 428.24 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4500 ریال - انتخاب
8- Introductory steps to understanding
نويسنده:Leslie Alexander Hill - صبح صادق - دیویی: 428.24 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - انتخاب
9- Elementary anecdotes in American English
نويسنده:Leslie Alexander Hill - رهنما - دیویی: 428.24 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 120000 ریال - 0-19-502768-X انتخاب
10- Introductory steps to understanding
نويسنده:Leslie Alexander Hill - استیری - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 6000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18