لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (16)
تالیف (30)
ترجمه (0)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- محشای قانون جرایم رایانه‌ای
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:ابوالفضل سدره‌نشین ؛ ويراستار:عباس ایلخان - مجد - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 75000 ریال - 6 -070-193-600-978 انتخاب
2- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:محسن مرادی‌اوجقاز - مجد - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 280000 ریال - 6 -562-193-600-978 انتخاب
3- قرار بازداشت موقت و جایگزین‌های آن (در حقوق ایران و فرانسه)
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش - مجد - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 150000 ریال - 7 -015-193-600-978 انتخاب
4- محشای قانون جرایم رایانه‌ای
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:ابوالفضل سدره‌نشین ؛ ويراستار:عباس ایلخان - مجد - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 90000 ریال - 6 -070-193-600-978 انتخاب
5- مسائل اخلاقی و حقوقی در قتل ترحم‌آمیز (اتانازی): مرگی آسان برای بیماران لاعلاج و کودکان ناقص‌الخلقه
نويسنده:شهریار اسلامی‌تبار ؛ نويسنده:محمدرضا الهی‌منش - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 0 -06-2955-964-978 انتخاب
6- جرایم علیه اموال و مالکیت
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:محسن مرادی‌اوجقاز - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 180000 ریال - 7 -213-193-600-978 انتخاب
7- حقوق کیفری و تخلفات پزشکی
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش - مجد - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 3 -18-2955-964-978 انتخاب
8- حقوق کیفری و تخلفات پزشکی
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش - مجد - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 500 نسخه - 150000 ریال - 3 -18-2955-964-978 انتخاب
9- آئین دادرسی کیفری
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:محمدمهدی رحیمی - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 224 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 170000 ریال - 2 -854-193-600-978 انتخاب
10- محشای قانون جرایم رایانه‌ای
نويسنده:محمدرضا الهی‌منش ؛ نويسنده:ابوالفضل سدره‌نشین ؛ ويراستار:عباس ایلخان - مجد - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 110000 ریال - 6 -070-193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3