لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه با شیر مادر
نويسنده:جوآنا مورهد ؛ مترجم:فاطمه صهبا ؛ ويراستار:مژگان کلهر - پیدایش - دیویی: 649.33 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 20000 ریال - 6 -517-349-964-978 انتخاب
2- تغذیه با شیر مادر
نويسنده:جوآنا مورهد ؛ مترجم:فاطمه صهبا ؛ ويراستار:مژگان کلهر - پیدایش - دیویی: 649.33 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 40000 ریال - 6 -517-349-964-978 انتخاب
3- تغذیه با شیر مادر
نويسنده:جوآنا مورهد ؛ مترجم:فاطمه صهبا ؛ ويراستار:مژگان کلهر - پیدایش - دیویی: 649.33 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 35000 ریال - 6 -517-349-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1