لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (2)
تالیف (7)
ترجمه (2)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقشه‌کشی صنعتی درجه 2
نويسنده:محمدحسن پدرام‌کیش - هخامنش - دیویی: 604.2 - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4 -0-93059-964 انتخاب
2- سیستم‌های اندازه‌گیری دقیق
نويسنده:محمدعلی شفیعا ؛ نويسنده:سمیه ساقی ؛ نويسنده:محمدحسن پدرام‌کیش - هخامنش - دیویی: 530.8 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 56000 ریال - 5 -12-8555-964 انتخاب
3- تکنولوژی ماشین افزار - تراشکاری "مقدماتی" مهارت درجه دو شامل فلزکاری - تراشکاری قابل بهره‌برداری ..
نويسنده:محمدحسن پدرام‌کیش - هخامنش - دیویی: 621.912 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 11500 ریال - 7 -4-93059-964 انتخاب
4- نقشه‌کشی صنعتی درجه 2
نويسنده:محمدحسن پدرام‌کیش - هخامنش - دیویی: 604.2 - 166 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 20000 ریال - 4 -0-93059-964 انتخاب
5- نقشه‌کشی صنعتی درجه 1
گردآورنده:محمدحسن پدرام‌کیش - هخامنش - دیویی: 604.242 - 224 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 21000 ریال - 2 -1-93059-964 انتخاب
6- کمکهای اولیه "پیش از رسیدن پزشک" اگر پزشک در دسترس نباشد چه باید کرد؟
نويسنده:دونالددبلیو. کمپر ؛ مترجم:ماشاء‌الله مشعشعی ؛ به‌اهتمام:محمدحسن پدرام‌کیش - هخامنش - دیویی: 616.024 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 ریال - 5 -5-93059-964 انتخاب
7- عقاید و افکار بزرگان: عشق و کمال
نويسنده:محمدحسن پدرام‌کیش - هخامنش - دیویی: 8fa0.8 - 96 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 7500 ریال - 1 -7-93059-964 انتخاب
8- نقشه‌کشی صنعتی: پرسشهای چهارگزینه‌ای و عملی با پاسخنامه‌ها ...
نويسنده:محمدحسن پدرام‌کیش ؛ نويسنده:عبدالقدیر علیزاده - هخامنش - دیویی: 604.2 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 22000 ریال - 8 -9-93059-964 انتخاب
9- کمکهای اولیه "پیش از رسیدن پزشک" اگر پزشک در دسترس نباشد چه باید کرد
نويسنده:دونالددبلیو. کمپر ؛ مترجم:ماشاء‌الله مشعشعی ؛ به‌اهتمام:محمدحسن پدرام‌کیش - هخامنش - دیویی: 616.024 - 56 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 4000 ریال - 964-93059-8-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1