لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (13)
تالیف (21)
ترجمه (15)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- غریبه‌ها
گردآورنده:مهدی خسروی ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - افق بی‌پایان - دیویی: 8fa3.6208 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 2 -9-95421-600-978 انتخاب
2- نوزده پرچم
به‌اهتمام:پرویز شیشه‌گران - امیرکبیر، کتابهای سیمرغ - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 6 -1266-00-964-978 انتخاب
3- به خونسردی
نويسنده:ترومن کاپوتی ؛ مترجم:باهره راسخ ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - امیرکبیر - دیویی: 813.54 - 458 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 649000 ریال - 9 -1939-00-964-978 انتخاب
4- بابای نانوای من
نويسنده:امیر مهدی‌پور ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - افق بی‌پایان - دیویی: 8fa3.62 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 5 -8-95421-600-978 انتخاب
5- همه چهارشنبه‌های ما
به‌اهتمام:پرویز شیشه‌گران - افق بی‌پایان - دیویی: 8fa3.6208 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 2 -03-8120-600-978 انتخاب
6- بلیت‌فروش ایستگاه آخر خط یک مترو
نويسنده:پرویز شیشه‌گران - موسسه انتشارات امیرکبیر، کتابهای سیمرغ - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 ریال - 4 -1260-00-964-978 انتخاب
7- باغ سبز
نويسنده:مهدی خسروی ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - افق بی‌پایان - دیویی: 8fa3.6208 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 70000 ریال - 6 -2-95855-600-978 انتخاب
8- زن سی‌ساله
نويسنده:اونوره‌دو بالزاک ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - امیرکبیر - دیویی: 843.7 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 85000 ریال - 4 -1835-00-964-978 انتخاب
9- پاپیون
نويسنده:هانری شاریر ؛ مترجم:پرویز نقیبی ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - امیرکبیر - دیویی: 823.914 - 688 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 225000 ریال - 3 -1887-00-964-978 انتخاب
10- زن سی‌ساله
نويسنده:اونوره‌دو بالزاک ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - امیرکبیر - دیویی: 843.7 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 130000 ریال - 4 -1835-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4