لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (9)
تالیف (21)
ترجمه (11)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- غریبه‌ها
گردآورنده:مهدی خسروی ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - افق بی‌پایان - دیویی: 8fa3.6208 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 2 -9-95421-600-978 انتخاب
2- باغ سبز
نويسنده:مهدی خسروی ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - افق بی‌پایان - دیویی: 8fa3.6208 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 6 -2-95855-600-978 انتخاب
3- مادام بواری
نويسنده:گوستاو فلوبر ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - امیرکبیر - دیویی: 843.8 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 165000 ریال - 5 -1698-00-964-978 انتخاب
4- زن سی ‌ساله
نويسنده:اونوره‌دو بالزاک ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - امیرکبیر - دیویی: 843.7 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 300 نسخه - 330000 ریال - 4 -1835-00-964-978 انتخاب
5- فیلمنامه خانه‌ی کاغذی
نويسنده:پرویز شیشه‌گران ؛ نويسنده:مهدی خسروی ؛ ويراستار:مریم بهلول‌بندی - افق بی‌پایان - دیویی: 791.4372 - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 7 -5-95855-600-978 انتخاب
6- به خونسردی
نويسنده:ترومن کاپوتی ؛ مترجم:باهره راسخ ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - امیرکبیر - دیویی: 813.54 - 458 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 649000 ریال - 9 -1939-00-964-978 انتخاب
7- مادر
نويسنده:ماکسیم گورکی ؛ مترجم:علی‌اصغر سروش ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - امیرکبیر - دیویی: 891.7342 - 482 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 650000 ریال - 0 -1974-00-964-978 انتخاب
8- فرشته‌ی بی‌ادب: مجموعه داستان جنگ
نويسنده:پرویز شیشه‌گران ؛ نويسنده:مریم حاجی‌لو ؛ نويسنده:مریم ریاحی - میراث اهل قلم - دیویی: 8fa3.6208 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 2500 نسخه - 4 -33-6327-600-978 انتخاب
9- مادام بواری
نويسنده:گوستاو فلوبر ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - امیرکبیر - دیویی: 843.8 - 394 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1500 نسخه - 165000 ریال - 5 -1698-00-964-978 انتخاب
10- فرشته‌ی بی‌ادب: مجموعه داستان جنگ
نويسنده:پرویز شیشه‌گران ؛ نويسنده:مریم حاجی‌لو ؛ نويسنده:مریم ریاحی - میراث اهل قلم - دیویی: 8fa3.6208 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2500 نسخه - 4 -33-6327-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4