لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (84)
تالیف (68)
ترجمه (56)
تهران (93)
شهرستان (31)
كودك و نوجوان (124)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (124) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بابی جورابی
شاعر:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آوای علی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 10000 نسخه - 5000 ریال - 4 -0-90858-600-978 انتخاب
2- گربه‌های اشرافی = The aristocats
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 3 -6-93722-600-978 انتخاب
3- خط، رنگ، نقاشی
شاعر:اعظم شکری ؛ تصويرگر:سارا محولاتی - لوح دانش - دیویی: 8fa1 - 22 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 0 -037-109-600-978 انتخاب
4- قصه کرم شیطون
نويسنده:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - بازتاب اندیشه،آوای علی - دیویی: 8fa1 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 10000 نسخه - 5000 ریال - 8 -28-9980-964 انتخاب
5- روباه و سگ شکاری
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 6 -03-7161-600-978 انتخاب
6- بابی جورابی
شاعر:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 1 -27-5878-600-978 انتخاب
7- وینی پو
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - آفتاب طلایی - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 1 -20-7545-600-978 انتخاب
8- بابی جورابی
شاعر:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آوای علی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 نسخه - 5000 ریال - 4 -0-90858-600-978 انتخاب
9- زیبای خفته
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - ترجمان دانش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 6 -4-93183-600-978 انتخاب
10- سیندرلا
مترجم:اعظم شکری ؛ گرافيست:سجاد قدیانی - برف - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -057-375-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13