لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (95)
تالیف (70)
ترجمه (65)
تهران (102)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (135)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (135) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آلیس در سرزمین عجایب
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی ؛ ويراستار:اعظم شکری - ترجمان دانش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 15000 ریال - 5 -00-7161-600-978 انتخاب
2- قصه موش آشپز
شاعر:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - گوهر اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 6000 ریال - 3 -23-5878-600-978 انتخاب
3- سفیدبرفی
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:اعظم شکری ؛ گرافيست:سجاد قدیانی - برف - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 40000 ریال - 3 -059-375-600-978 انتخاب
4- صمد چه بی‌قراره از درس و مشق بی‌زاره
نويسنده:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آینده علم و پویش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 ریال - 2 -40-7631-964-978 انتخاب
5- رابین هود
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - آفتاب طلایی - دیویی: 823.912 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 10000 ریال - 1 -0-93722-600-978 انتخاب
6- شاهزاده و جادوگر
نويسنده:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 40000 ریال - 9 -3-94357-600-978 انتخاب
7- رابین هود
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - آفتاب طلایی - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 15000 ریال - 5 -19-7545-600-978 انتخاب
8- شنل قرمزی
مترجم:اعظم شکری ؛ گرافيست:سجاد قدیانی ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - برف - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 15000 ریال - 7 -035-375-600-978 انتخاب
9- خط، رنگ، نقاشی
شاعر:اعظم شکری ؛ تصويرگر:سارا محولاتی - لوح دانش - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 35000 ریال - 5 -058-109-600-978 انتخاب
10- شنل قرمزی
مترجم:اعظم شکری ؛ گرافيست:سجاد قدیانی ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - برف - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 15000 ریال - 7 -035-375-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14