لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (77)
تالیف (67)
ترجمه (50)
تهران (89)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (117)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (117) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سفیدبرفی
مترجم:اعظم شکری ؛ گرافيست:سجاد قدیانی - برف - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 3 -059-375-600-978 انتخاب
2- دامبو
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - ترجمان دانش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -7-93183-600-978 انتخاب
3- زیبای خفته
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - ترجمان دانش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 6 -4-93183-600-978 انتخاب
4- خط، رنگ، نقاشی
شاعر:اعظم شکری ؛ تصويرگر:سارا محولاتی - لوح دانش - 22 صفحه - بیاضی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 0 -037-109-600-978 انتخاب
5- صمد چه بی‌قراره از درس و مشق بی‌زاره
شاعر:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آینده علم و پویش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 7000 نسخه - 10000 ریال - 2 -40-7631-964-978 انتخاب
6- بابی جورابی
شاعر:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آوای علی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 نسخه - 5000 ریال - 4 -0-90858-600-978 انتخاب
7- آلیس در سرزمین عجایب
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -00-7161-600-978 انتخاب
8- سیندرلا
مترجم:اعظم شکری ؛ گرافيست:سجاد قدیانی - برف - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -057-375-600-978 انتخاب
9- پینوکیو
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - ترجمان دانش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 9 -3-93183-600-978 انتخاب
10- رابین هود
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری - آفتاب طلایی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -0-93722-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12