لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (47)
تالیف (48)
ترجمه (27)
تهران (73)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (42)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (75) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شایستگی‌های مدیریت و فرماندهی
نويسنده:علی باقی‌نصرآبادی ؛ نويسنده:علی حسن‌خانی ؛ نويسنده:جعفر وفا - زمزم هدایت - دیویی: 297.4832 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 2 -315-246-964-978 انتخاب
2- سفید برفی و 7 کوتوله
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محسن فاضلی - جدیدی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -8-97686-600-978 انتخاب
3- باب اسفنجی
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محسن فاضلی - جدیدی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 5 -1-97686-600-978 انتخاب
4- هفت اصل کلیدی در فرایند بهبودی
نويسنده:بی مل ؛ نويسنده:بیل بی ؛ مترجم:محسن فاضلی - زهره‌وند - دیویی: 616.8606 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 28000 ریال - 3 -41-5045-600-978 انتخاب
5- ریو
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محسن فاضلی - جدیدی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 1 -9-97686-600-978 انتخاب
6- تام و جری
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محسن فاضلی - جدیدی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 0 -6-97686-600-978 انتخاب
7- گامی به سوی رشد: راهنمای قدم چهار
نويسنده:جان‌آر. واینبرگ ؛ نويسنده:داریل کوزلوسکی ؛ مترجم:محسن فاضلی - زهره‌وند - دیویی: 362.293 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 2 -48-5045-600-978 انتخاب
8- صعود به قله بهبودی
نويسنده:محسن فاضلی - زهره‌وند - دیویی: 362.293 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 7 -30-5045-600-978 انتخاب
9- هم‌وابستگان و دوازده قدم: راهنمای جامع و کاربردی قدم‌های دوازده‌گانه هم‌وابستگان
نويسنده:ملودی بیتی ؛ مترجم:محسن فاضلی - افق دور - دیویی: 362.2913 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 0 -25-7167-600-978 انتخاب
10- ریو
شاعر:مینا بخشی ؛ تصويرگر:محسن فاضلی - جدیدی - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 1 -9-97686-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8