لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (83)
تالیف (8)
ترجمه (119)
تهران (126)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (127) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه‌های روسیه: روسیه در سال 1839
نويسنده:آستولف کوستین ؛ مترجم:باقر پرهام ؛ ويراستار:فرزانه طاهری - نشر مرکز - دیویی: 914.703 - 394 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 395000 ریال - 2 -294-213-964-978 انتخاب
2- صور بنیانی حیات دینی
نويسنده:امیل دورکم ؛ مترجم:باقر پرهام - نشر مرکز - دیویی: 306.6 - 632 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1386 - 95000 ریال - 3 -693-305-964-978 انتخاب
3- هانری کربن: آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی
نويسنده:داریوش شایگان ؛ نويسنده:باقر پرهام - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 297.9994 - 480 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 3700 ریال - انتخاب
4- گروندریسه: مبانی نقد اقتصاد سیاسی
نويسنده:کارل مارکس ؛ مترجم:باقر پرهام ؛ مترجم:احمد تدین - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 335.412 - 544 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 20000 ریال - 1 -037-416-964 انتخاب
5- فرهنگ علوم اجتماعی
نويسنده:جولیوس گولد ؛ نويسنده:ویلیام کولب ؛ مترجم:باقر پرهام - مازیار - دیویی: 300.3 - 976 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 7 -0-91234-964 انتخاب
6- جنگ داخلی در فرانسه، 1871
نويسنده:کارل مارکس ؛ مترجم:باقر پرهام - نشر مرکز - دیویی: 944.0812 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 355000 ریال - 9 -620-305-964-978 انتخاب
7- حقوق طبیعی و تاریخ
نويسنده:لئو اشتراوس ؛ مترجم:باقر پرهام ؛ ويراستار:فرهاد دیلمی‌پور - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 340.112 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 700000 ریال - 4 -026-416-964-978 انتخاب
8- ماجرای اقامت پنهانی میگل لیتین در شیلی
نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ مترجم:باقر پرهام - سپهر خرد - دیویی: 791.430233092 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 3 -0-97537-600-978 انتخاب
9- مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسان کلاسیک
نويسنده:ریموند بودون ؛ مترجم:باقر پرهام - نشر مرکز - دیویی: 301 - 320 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 49000 ریال - 9 -815-305-964-978 انتخاب
10- هیجدهم برومر لوئی بناپارت
نويسنده:کارل مارکس ؛ مترجم:باقر پرهام - نشر مرکز - دیویی: 944.07 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 125000 ریال - 2 -393-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13