لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (35)
تالیف (46)
ترجمه (0)
تهران (43)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (33)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهل حدیث
نويسنده:سیدهاشم رسولی‌ ؛ ويراستار:قادر پریز - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.218 - 450 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 3 -110-476-964 انتخاب
2- عربی (3): ویژه‌ی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان (رشته‌ی علوم تجربی)
نويسنده:قادر پریز ؛ نويسنده:زهرا خطیبی‌راد - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 492.75076 - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 20000 ریال - 5 -607-355-964-978 انتخاب
3- عربی (3) ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان (نظری. فنی و حرفه‌ای) و داوطلبان ورود به دانشگاه
نويسنده:اباذر عباچی ؛ نويسنده:قادر پریز - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 492.75076 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1379 - 8800 ریال - 7 -48-6214-964 انتخاب
4- عربی (1 و 2): ویژه‌ی داوطلبان ورود به دانشگاه دانش‌آموزان دوره‌ی پیش‌دانشگاهی (رشته علوم انسانی)
نويسنده:اباذر اباچی ؛ نويسنده:قادر پریز - رزمندگان ‌اسلام - دیویی: 492.75076 - 202 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 34000 ریال - 8 -565-355-964-978 انتخاب
5- چهل حدیث
نويسنده:سیدهاشم رسولی‌ ؛ ويراستار:قادر پریز - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.218 - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 3 -110-476-964 انتخاب
6- عربی (3) ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان (نظری. فنی و حرفه‌ای) و داوطلبان ورود به دانشگاه
نويسنده:اباذر عباچی ؛ نويسنده:قادر پریز - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 492.75076 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1379 - 8800 ریال - 7 -48-6214-964 انتخاب
7- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی عربی (3) نظام‌ جدید
نويسنده:اباذر عباچی ؛ نويسنده:قادر پریز ؛ نويسنده:سیداسحاق بلندنظر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 492.75076 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2900 ریال - 9 -119-436-964 انتخاب
8- چهل حدیث
نويسنده:سیدهاشم رسولی‌ ؛ ويراستار:قادر پریز - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.218 - 646 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 964-476-109-X انتخاب
9- عربی (3) ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان (نظری. فنی و حرفه‌ای) و داوطلبان ورود به دانشگاه
نويسنده:اباذر عباچی ؛ نويسنده:قادر پریز - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 492.75076 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 8800 ریال - 7 -48-6214-964 انتخاب
10- پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی عربی (2) نظام‌ جدید
نويسنده:اباذر عباچی ؛ نويسنده:قادر پریز ؛ نويسنده:سیداسحاق بلندنظر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 492.75076 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 4000 ریال - 7 -193-353-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5