لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (31)
تالیف (54)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (53)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیشگیری، کنترل و درمان قند خون با طب گیاهی
نويسنده:بهزاد خراد ؛ نويسنده:کاظم کیانی ؛ زيرنظر:علیرضا خرمی‌فر - زرقلم - دیویی: 616.462 - 432 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 7 -41-2979-964-978 انتخاب
2- درمان و کنترل کمرددر دیسک کمر - سیاتیک - آرتروز با طب گیاهی
نويسنده:کاظم کیانی ؛ نويسنده:بهزاد خراد - زرقلم - دیویی: 617.562 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 6 -51-2979-964-978 انتخاب
3- پیشگیری، کنترل و درمان قند خون با طب گیاهی
نويسنده:بهزاد خراد ؛ نويسنده:کاظم کیانی ؛ زيرنظر:علیرضا خرمی - زرقلم - دیویی: 616.363 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 0 -40-2979-964-978 انتخاب
4- درمان و کنترل سردرد: انواع سردرد - سردردهای مزمن - سردردهای عصبی (با طب گیاهی)
نويسنده:کاظم کیانی ؛ نويسنده:بهزاد خراد ؛ زيرنظر:علیرضا خرمی‌فر - آذربیان - دیویی: 616.849106 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -12-7665-600-978 انتخاب
5- درمان و کنترل سردرد با طب گیاهی: انواع سردرد، سردردهای مزمن، سردردهای عصبی
زيرنظر:علیرضا خرمی‌فر ؛ نويسنده:کاظم کیانی ؛ نويسنده:بهزاد خراد - زرقلم - دیویی: 616.849106 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -56-2979-964-978 انتخاب
6- درمان و کنترل کمردرد با طب گیاهی: دیسک کمر - سیاتیک - آرتروز
زيرنظر:علیرضا خرمی‌فر ؛ نويسنده:کاظم کیانی ؛ نويسنده:بهزاد خراد - زرقلم - دیویی: 617.5864062 - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - انتخاب
7- پیشگیری، کنترل و درمان قند خون با طب گیاهی
نويسنده:بهزاد خراد ؛ نويسنده:کاظم کیانی ؛ زيرنظر:علیرضا خرمی‌فر - زرقلم - دیویی: 616.363 - 430 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 7 -41-2979-964-978 انتخاب
8- درمان سینوزیت و سرماخوردگی با طب گیاهی
نويسنده:بهزاد خراد ؛ نويسنده:کاظم کیانی ؛ زيرنظر:علیرضا خرمی‌فر - زرقلم - دیویی: 616.20506 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -59-2979-964-978 انتخاب
9- علایم و تشخیص بیماری‌ها به زبان ساده: چگونه بیماری خود را تشخیص دهیم؟!
نويسنده:بهزاد خراد ؛ زيرنظر:علیرضا خرمی‌فر - زرقلم - دیویی: 616.075 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 1 -27-2979-964-978 انتخاب
10- داروشناسی عمومی: آشنایی با داروهای ژنریک: شامل موارد استفاده، طرز استفاده، عوارض و هشدارها، موارد منع مصرف، نام ژنریک داروها
نويسنده:بهزاد خراد ؛ زيرنظر:منوچهر خرمی‌فرد - زرقلم - دیویی: 615.11 - 592 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -19-2979-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6