لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هدایت آسمانی: گزیده‌ای از دانستنی‌های قرآن کریم
نويسنده:مسعود عصری - احرار - دیویی: 297.15 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 25000 ریال - 8 -043-976-964-978 انتخاب
2- هدایت آسمانی: گزیده‌ای از دانستنی‌های قرآن کریم
نويسنده:مسعود عصری - احرار - دیویی: 297.15 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 22000 ریال - 1 -043-976-964 انتخاب
3- آموزش قرائت قرآن کریم (قواعد روخوانی و تجوید) به انضمام جزء سی‌ام قرآن کریم
نويسنده:مسعود عصری - احرار - دیویی: 297.15107 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 23000 ریال - 1 -042-976-964-978 انتخاب
4- آموزش قرائت قرآن کریم (قواعد روخوانی و تجوید) به انضمام جزء سی‌ام قرآن کریم
نويسنده:مسعود عصری - احرار - دیویی: 297.15107 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 25000 ریال - 1 -042-976-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1