لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (2)
تالیف (7)
ترجمه (2)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنیک‌های نوین آزمایشگاهی
نويسنده:صدیقه مومن‌زاده ؛ نويسنده:معصومه جلالوند ؛ نويسنده:فرهاد شاهسوار - حیدری،وزین مهر - دیویی: 574.87 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 320000 ریال - 4 -80-8532-600-978 انتخاب
2- ایمونولوژی پایه: برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
نويسنده:فرهاد شاهسوار ؛ نويسنده:کبری انتظامی ؛ نويسنده:طاهره موسوی - پیوند مهر،نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 616.079076 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 59000 ریال - 7 -27-5173-600-978 انتخاب
3- کلیات HIV / ایدز
نويسنده:فرهاد شاهسوار ؛ نويسنده:کبری انتظامی ؛ ويراستار:محمدرضا ناظر - پیوند مهر - دیویی: 616.9792 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 55000 ریال - 4 -28-5173-600-978 انتخاب
4- مجموعه سوالات ایمونولوژی پایه: قابل استفاده برای دانشجویان پزشکی، پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی
نويسنده:فرهاد شاهسوار ؛ نويسنده:محمدرضا نصیری ؛ زيرنظر:زینت‌السادات انتظامی - پیوند مهر - دیویی: 616.079076 - 200 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 39500 ریال - 1 -9-90970-964-978 انتخاب
5- آنچه همه باید درباره عفونت HIV / ایدز بدانند
نويسنده:فرهاد شاهسوار ؛ نويسنده:کبری انتظامی ؛ نويسنده:محمدرضا نصیری - پیوند مهر،بشری - دیویی: 616.9792 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 39500 ریال - 9 -10-5173-600-978 انتخاب
6- ایمونولوژی برای دانشجویان پرستاری و مامایی
نويسنده:علیرضا سالک‌مقدم ؛ نويسنده:طاهره موسوی ؛ نويسنده:مهدی شکرابی - پیوند مهر - دیویی: 616.07 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 38500 ریال - 1 -03-5173-600-978 انتخاب
7- ایمونولوژی برای دانشجویان پزشکی
مترجم:نادر تاجیک ؛ مترجم:فرهاد شاهسوار ؛ مترجم:علیرضا سالک‌مقدم - پیوند مهر - دیویی: 616.079 - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 99000 ریال - 8 -04-5173-600-978 انتخاب
8- تکنیک‌های نوین آزمایشگاهی
نويسنده:صدیقه مومن‌زاده ؛ نويسنده:معصومه جلالوند ؛ نويسنده:فرهاد شاهسوار - حیدری،وزین مهر - دیویی: 574.87 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 269000 ریال - 4 -80-8532-600-978 انتخاب
9- ایمونولوژی پایه: برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی
نويسنده:فرهاد شاهسوار ؛ نويسنده:کبری انتظامی ؛ نويسنده:طاهره موسوی - پیوند مهر،نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 616.079076 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 99000 ریال - 7 -27-5173-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1