لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (45)
تالیف (0)
ترجمه (80)
تهران (80)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (79)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیبای خفته
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 25000 ریال - 0 -05-2886-964-978 انتخاب
2- گربه چکمه‌پوش
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ تصويرگر:جینو آچیل ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 14000 ریال - 8 -12-2886-964-978 انتخاب
3- آلیس در سرزمین عجایب
مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823.8 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 8000 ریال - 3 -04-2886-964-978 انتخاب
4- شاهزاده خانم و نخود
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 60000 ریال - 8 -09-2886-964-978 انتخاب
5- شیرشاه
مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 40000 ریال - 7 -06-2886-964-978 انتخاب
6- شاهزاده خانم و قورباغه
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ تصويرگر:روت پالمر - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 ریال - 4 -10-2886-964-978 انتخاب
7- گربه‌های اشرافی
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 25000 ریال - 2 -01-2886-964-978 انتخاب
8- جک و لوبیای سحرآمیز
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ تصويرگر:استوارت لیز ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 14000 ریال - 5 -13-2886-964-978 انتخاب
9- دیو و دلبر
مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 8000 ریال - 9 -02-2886-964-978 انتخاب
10- شاهزاده خانم و قورباغه
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 60000 ریال - 4 -10-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8