لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (45)
تالیف (0)
ترجمه (80)
تهران (80)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (79)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شغال و بز
نويسنده:میرا اوبروی ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 6 -58-2886-964-978 انتخاب
2- شیر و غار
نويسنده:کالپیش راتنا ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 220000 ریال - 3 -17-2886-964-978 انتخاب
3- پیتر پن
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823.912 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 5 -00-2886-964-978 انتخاب
4- شیرشاه
مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 7 -06-2886-964-978 انتخاب
5- جزیره گنج
نويسنده:رابرت‌لوئیس استیونسون ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823.8 - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 5 -26-2886-964-978 انتخاب
6- پوکاهانتس
نويسنده: شرکت والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 1 -66-2886-964-978 انتخاب
7- جک و لوبیای سحرآمیز
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ تصويرگر:استوارت لیز ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1500 نسخه - 5 -13-2886-964-978 انتخاب
8- شنل قرمزی
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 5 -55-2886-964-978 انتخاب
9- چوپان دروغگو
نويسنده:آنوشکا راویشانکار ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 9 -57-2886-964-978 انتخاب
10- بازگشت خوب آنانسی
نويسنده:ماریلین جورج ابرین ؛ تصويرگر:مارتین یورسل ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 9 -15-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8