لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (45)
تالیف (0)
ترجمه (80)
تهران (80)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (79)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شنل قرمزی
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 5 -55-2886-964-978 انتخاب
2- شاهزاده خانم و نخود
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 8 -09-2886-964-978 انتخاب
3- پینوکیو
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 853.8 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 2 -8-95757-964 انتخاب
4- هرکولس
نويسنده: شرکت والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 8 -67-2886-964-978 انتخاب
5- شیرشاه
مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 823 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 7 -06-2886-964-978 انتخاب
6- جک و لوبیای سحرآمیز
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ تصويرگر:استوارت لیز ؛ مترجم:مهسا طاهریان - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 5 -13-2886-964-978 انتخاب
7- شغال و بز
نويسنده:میرا اوبروی ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 6 -58-2886-964-978 انتخاب
8- شاهزاده خانم و قورباغه
نويسنده:ورا ساتگیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1500 نسخه - 60000 ریال - 4 -10-2886-964-978 انتخاب
9- دیک ویتینگتون
نويسنده:ویرا ساوث‌گیت ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 6 -61-2886-964-978 انتخاب
10- علاءالدین
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:مهسا طاهریان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 4 -07-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8