لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (6)
تالیف (0)
ترجمه (18)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (18)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ببین چقدر دوستت دارم در بهار
نويسنده:سام مک‌برنتی ؛ مترجم:نیره طالب‌زاده ؛ تصويرگر:آنیتا جرام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 813 - 20 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 65000 ریال - 4 -490-436-600-978 انتخاب
2- ببین چقدر دوستت دارم در زمستان
نويسنده:سام مک‌برنتی ؛ مترجم:نیره طالب‌زاده ؛ تصويرگر:آنیتا جرام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 813 - 20 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 65000 ریال - 5 -493-436-600-978 انتخاب
3- حدس بزن چه‌قدر دوستت دارم: در زمستان
نويسنده:سام مک‌برانتی ؛ مترجم:اصلان قزللو ؛ تصويرگر:آنیتا جرام - واژتاب - دیویی: 813 - 20 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 120000 ریال - 9 -8-99236-622-978 انتخاب
4- هیچ می‌دانی چقدر دوستت دارم؟
نويسنده:سام مک‌برتنی ؛ نويسنده:آنیتا جرام ؛ مترجم:مسعود میرسعیدی - میرسعیدی فراهانی - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 20000 ریال - 7 -44-6853-964-978 انتخاب
5- ببین چقدر دوستت دارم در تابستان
نويسنده:سام مک‌برنتی ؛ مترجم:نیره طالب‌زاده ؛ تصويرگر:آنیتا جرام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 813 - 20 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 65000 ریال - 1 -491-436-600-978 انتخاب
6- حدس بزن چه‌قدر دوستت دارم: در تابستان
نويسنده:سام مک‌براتنی ؛ مترجم:اصلان قزل‌لو ؛ تصويرگر:آنیتا جرام - واژتاب - دیویی: 813 - 16 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 120000 ریال - 2 -7-99236-622-978 انتخاب
7- حدس بزن چه‌قدر دوستت دارم: در پاییز
نويسنده:سام مک‌برانتی ؛ مترجم:اصلان قزللو ؛ تصويرگر:آنیتا جرام - واژتاب - دیویی: 813 - 16 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 60000 ریال - 6 -9-99236-622-978 انتخاب
8- ببین چقدر دوستت دارم در پاییز
نويسنده:سام مک‌برنتی ؛ مترجم:نیره طالب‌زاده ؛ تصويرگر:آنیتا جرام - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 813 - 20 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 65000 ریال - 8 -492-436-600-978 انتخاب
9- حدس بزن چه‌قدر دوستت دارم: در بهار
نويسنده:سام مک‌براتنی ؛ مترجم:اصلان قزل‌لو ؛ تصويرگر:آنیتا جرام - واژتاب - دیویی: 813 - 16 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 120000 ریال - انتخاب
10- حدس بزن چه‌قدر دوستت دارم: در زمستان
نويسنده:سام مک‌برانتی ؛ مترجم:اصلان قزللو ؛ تصويرگر:آنیتا جرام - واژتاب - دیویی: 813 - 16 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 60000 ریال - 8 -0-99620-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2