لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (121)
تالیف (30)
ترجمه (140)
تهران (170)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (121)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (170) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حفاظت آبها
گردآورنده:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 5000 ریال - 964-7414-03-X انتخاب
2- حفاظت از ذخایر زیرزمینی
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 2500 ریال - 5 -14-7414-964 انتخاب
3- زمین‌شناسی
نويسنده:رابرت وود ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507.8 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 8000 ریال - 4 -23-7414-964-978 انتخاب
4- کمتر مصرف کنید، دوباره استفاده کنید، بازیافت کنید
نويسنده:نیکی اسکات ؛ مترجم:محمدرضا هراتی - به‌تدبیر - دیویی: 628.4 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 964-2583-02-X انتخاب
5- در سیاره ما چه خبر است!
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2000 ریال - 0 -14-6232-964 انتخاب
6- حمایت حیوانات
گردآورنده:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 2500 ریال - 1 -16-7414-964 انتخاب
7- صرفه‌جویی در مصرف چوب و کاغذ
گردآورنده:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی ؛ تصويرگر:بابک مروارید - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 14000 ریال - 4 -210-389-964-978 انتخاب
8- چرا من باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنم؟
نويسنده:جن گرین ؛ مترجم:محمدرضا هراتی - به‌تدبیر - دیویی: 333.791 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 20000 ریال - 7 -8-94369-964 انتخاب
9- آموزش هوش هیجانی به کودکان: پنجاه تمرین جالب برای خانواده‌ها، آموزگاران و روان‌درمانگران
نويسنده:لین نامکا ؛ مترجم:نصرت‌الله یوسفی ؛ ويراستار:محمدرضا هراتی - به‌تدبیر - دیویی: 152.4 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 9 -11-2583-964-978 انتخاب
10- حفاظت از آبها
مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 ریال - 964-7414-03-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17