لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (121)
تالیف (30)
ترجمه (140)
تهران (170)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (121)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (170) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای حفظ محیط زیست برای نوجوانان
نويسنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:سیدرضا کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 30000 ریال - 8 -126-389-964-978 انتخاب
2- حمایت حیوانات
مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 ریال - 8 -04-7414-964 انتخاب
3- در سیاره ما چه خبر است!
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ ويراستار:نسیم وهابی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2000 ریال - 0 -14-6232-964 انتخاب
4- تقویت حافظه
نويسنده:دیویدجی توماس ؛ مترجم:امیرحسین شهبازلو ؛ ويراستار:محمدرضا هراتی - به‌تدبیر - دیویی: 153.14 - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 15000 ریال - 964-96284-1-X انتخاب
5- حفاظت از ذخایر زیرزمینی
گردآورنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 2500 ریال - 5 -14-7414-964 انتخاب
6- حفاظت آبها
گردآورنده:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 7000 ریال - 964-7414-03-X انتخاب
7- چرا من باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنم؟
نويسنده:جن گرین ؛ مترجم:محمدرضا هراتی - به‌تدبیر - دیویی: 333.791 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 20000 ریال - 7 -8-94369-964 انتخاب
8- حفاظت آبها
گردآورنده:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 5000 ریال - 964-7414-03-X انتخاب
9- ایجاد تعادل بین کار و زندگی
نويسنده:رابرت هالدن ؛ نويسنده:بن رنشا ؛ مترجم:فروزنده شهبازلو - به‌تدبیر - دیویی: 158.1 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 12000 ریال - 2 -5-96284-964 انتخاب
10- صرفه‌جویی در مصرف انرژی
نويسنده:جان جاونا ؛ مترجم:محمدرضا هراتی ؛ تصويرگر:ابوالقاسم سهرابی‌مطلق - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 6000 ریال - 0 -18-7414-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17