لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(125)
چاپ مجدد (56)
تالیف (169)
ترجمه (12)
تهران (181)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (181) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایران در عصر صفوی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر - دیویی: 955.071 - 658 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 450000 ریال - 1 -1625-00-964-978 انتخاب
2- میرزای نایینی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.075 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 7 -590-303-964-978 انتخاب
3- ایران در زمان رهبری امام خمینی (ره) بخش دوم (1357 - 1368)
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:سجاد راعی - امیرکبیر - دیویی: 955.0842 - 746 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 400000 ریال - 0 -1693-00-964-978 انتخاب
4- احمد نیریزی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 745.619 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 21000 ریال - 5 -510-303-964-978 انتخاب
5- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 98 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 1 -92-2780-964-978 انتخاب
6- برزویه و بوزرجمهر
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.03744 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 42000 ریال - 3 -527-303-964-978 انتخاب
7- عین‌القضات همدانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:هانیه قرقچیان - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.8924 - 162 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 50000 ریال - 8 -379-303-964-978 انتخاب
8- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
9- نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:جواد کریمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.996 - 1148 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 210000 ریال - 6 -1336-00-964-978 انتخاب
10- حلاج
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.8924 - 368 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 14000 ریال - 8 -353-303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19