لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(127)
چاپ مجدد (61)
تالیف (170)
ترجمه (18)
تهران (188)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (188) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاقانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:لئا دانیالی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa1.23 - 232 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 29000 ریال - 7 -392-303-964-978 انتخاب
2- رضا عباسی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 759.955 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 25000 ریال - 6 -472-303-964-978 انتخاب
3- صفی‌الدین ارموی: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 789.092 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 18000 ریال - 1 -521-303-964-978 انتخاب
4- ایران در عصر قاجار تا آستانه مشروطیت
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر - دیویی: 955.075 - 524 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 400000 ریال - 7 -1780-00-964-978 انتخاب
5- ویراستار: مقالات و گفت‌و‌گوهایی در عرصه ویرایش
زيرنظر:علی صلح‌جو ؛ زيرنظر:شهرناز اعتمادی ؛ زيرنظر:هومن عباسپور - کتاب بهار - دیویی: 808.027 - 110 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 4 -06-7067-622-978 انتخاب
6- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
7- خلیج فارس پیش از ظهور اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - کتابهای جیبی - دیویی: 955.735 - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 22000 ریال - 2 -438-303-964-978 انتخاب
8- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 18 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
9- زمخشری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:مرتضی فکوری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.1924 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 35000 ریال - 1 -435-303-964-978 انتخاب
10- نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:جواد کریمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.996 - 1152 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 210000 ریال - 6 -1336-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19