لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (22)
تالیف (4)
ترجمه (47)
تهران (48)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرگذشت آرتور گوردن پیم
نويسنده:ادگارآلن پو ؛ مترجم:پرویز شهدی - نسل آفتاب - دیویی: 813.4 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1200 نسخه - 55000 ریال - 0 -3-91140-600-978 انتخاب
2- قلب رازگو
نويسنده:ادگارآلن پو ؛ نويسنده:جان‌ارنست استن‌بک ؛ مترجم:ه. دانشجو - نقش قلم - دیویی: 813.01 - 52 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 150 نسخه - 100000 ریال - 1 -08-8008-964-978 انتخاب
3- یک بعدازظهر با ادگار آلن‌پو
نويسنده:ادگارآلن پو ؛ مترجم:بیتا ملک‌آرا - شهر خورشید،رادمهر،همراز - دیویی: 813.2 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 17500 ریال - 4 -22-8661-964-978 انتخاب
4- هراس
نويسنده:ادگارآلن پو ؛ مترجم:زهرا فروزان‌سپهر ؛ مترجم:سعید فروزان‌سپهر - زهرا فروزان سپهر - دیویی: 8fa3.62 - 255 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
5- کلاغ و اشعار دیگر
شاعر:ادگارآلن پو ؛ مترجم:محمدصادق رئیسی - پیام ‌امروز - دیویی: 811.4 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 130000 ریال - 5 -93-5706-964-978 انتخاب
6- داستان‌های شگفت‌انگیز
نويسنده:ادگارآلن پو ؛ مترجم:ه. دانشجو ؛ مترجم:حسن صدرحاج‌سیدجوادی - امیرکبیر - دیویی: 813.2 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 4 -1413-00-964-978 انتخاب
7- گربه سیاه و داستانهای دیگر (متن کوتاه شده)
نويسنده:ادگارآلن پو ؛ مترجم:مهدی غبرائی - نشر مرکز، کتاب مریم - دیویی: 813 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3030 نسخه - 4300 ریال - 8 -295-305-964 انتخاب
8- نقاب مرگ سرخ و هیجده قصه دیگر
نويسنده:ادگارآلن پو ؛ مترجم:کاوه باسمنجی - روزنه کار - دیویی: 813.4 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1200 نسخه - 55000 ریال - 2 -59-6728-964-978 انتخاب
9- گربه سیاه
نويسنده:ادگارآلن پو ؛ مترجم:شهاب حبیبی - چلچله - دیویی: 813.54 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 4 -7-90270-964-978 انتخاب
10- داستان‌های شگفت‌انگیز
نويسنده:ادگارآلن پو ؛ مترجم:ه. دانشجو ؛ مترجم:حسن صدرحاج‌سیدجوادی - امیرکبیر - دیویی: 813.2 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 17000 ریال - 4 -1413-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6