لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (8)
تالیف (5)
ترجمه (13)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیباترین جملات درباره ببخشید
گردآورنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:آرزو رحمانی - معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 9 -61-5461-600-978 انتخاب
2- بهبود بهره‌وری در شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط: کاربرد تکنیک‌های مطالعه کار
نويسنده:توماس مانیای ؛ نويسنده:بیسانا مبانیانی ؛ نويسنده:چارلز مباوا - آرنا - دیویی: 658.5 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 7 -829-356-600-978 انتخاب
3- داستانک‌ها
نويسنده:روبرت والزر ؛ نويسنده:یورگن بکر ؛ مترجم:ناصر غیاثی - ثالث - دیویی: 833.0108 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1100 نسخه - 28000 ریال - 5 -485-380-964-978 انتخاب
4- داستانک‌ها
نويسنده:روبرت والزر ؛ نويسنده:یورگن بکر ؛ مترجم:ناصر غیاثی - ثالث - دیویی: 833.0108 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 5 -485-380-964-978 انتخاب
5- زیباترین جملات درباره ببخشید
گردآورنده:استوارت مک‌فارلین ؛ مترجم:آرزو رحمانی - معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 9 -61-5461-600-978 انتخاب
6- آخرین نسخه حوا هستم
شاعر:الناز سرخانلو ؛ ويراستار:اسماعیل جنتی ؛ ويراستار:آرزو رحمانی - نشر ثالث - دیویی: 8fa1.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 1 -524-380-964-978 انتخاب
7- شاعری با یک پرنده آبی
نويسنده:هنری‌چارلز بوکوفسکی ؛ مترجم:مجتبی ویسی ؛ ويراستار:اسماعیل جنتی - نشر ثالث - دیویی: 811.54 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 6 -491-380-964-978 انتخاب
8- زیباترین جملات درباره تشکر
گردآورنده:هلن اکسلی ؛ مترجم:آرزو رحمانی - معیار علم - دیویی: 808.882 - 96 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 7 -65-5461-600-978 انتخاب
9- درباره روح هایدگر و این مسئله
نويسنده:ژاک دریدا ؛ مترجم:ایرج قانونی ؛ ويراستار:زهرا شمس - ثالث - دیویی: 193 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 8 -512-380-964-978 انتخاب
10- آژنگ
شاعر:رضا اعلابیگی ؛ ويراستار:اسماعیل جنتی ؛ ويراستار:آرزو رحمانی - نشر ثالث - دیویی: 8fa1.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 1 -409-380-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2