لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (259)
تالیف (409)
ترجمه (0)
تهران (408)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (409) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات قانون تجارت همراه با قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، قانون تجارت الکترونیکی، ...
به‌اهتمام:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.5507 - 560 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1394 - 140000 ریال - 7 -069-158-600-978 انتخاب
2- قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392/12/4) با الحاقات مصوب 1392/7/8 و اصلاحات مصوب 1394/3/24
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 345.5505 - 284 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 50000 ریال - 3 -405-158-600-978 انتخاب
3- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با زیرنویس نظرات تفسیری شورای نگهبان
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 342.55043 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 20000 ریال - 7 -142-158-600-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات امور حسبی: همراه با قانون امور حسبی، قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات امور حسبی از قانون مدنی (وصیت وارث)، حمایت ازحقوق معلولان،
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.55052 - 346 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 4 -073-158-600-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی - اجرای احکام وکالت و کارشناسی
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 347.55 - 1096 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 95000 ریال - 3 -067-158-600-978 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات اراضی و املاک: قانون زمین شهری، مقررات تملک، تعاریف محدوده و حریم شهر، جنگلها و مراتع و باغها، مقررات تعرض به املاک، ...
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.550422 - 264 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1394 - 90000 ریال - 9 -065-158-600-978 انتخاب
7- قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392/12/4) با الحاقات مصوب 1392/7/8 و اصلاحات مصوب 1394/3/24
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 345.5505 - 392 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 100000 ریال - 3 -405-158-600-978 انتخاب
8- قوانین و مقررات ناظر بر جرائم رایانه‌ای (اینترنتی)
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 364.168 - 344 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 55000 ریال - 8 -145-158-600-978 انتخاب
9- قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 با زیرنویس قوانین مرتبط
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.55015 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 20000 ریال - 1 -243-158-600-978 انتخاب
10- قوانین و مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت
نويسنده:عاطفه زاهدی - نوای عدالت - دیویی: 347.5504 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 20000 ریال - 2 -10-5057-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 41