لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (249)
تالیف (399)
ترجمه (0)
تهران (398)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (399) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق - امور حسبی
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 368 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -070-158-600-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات مواد مخدر - قاچاق: همراه با قانون مبارزه با مواد مخدر، فهرست مواد مخدر ...
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 262 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 1 -061-158-600-978 انتخاب
3- قوانین کاربردی همراه 6: مقررات مربوط به حقوق خانواده، قانون حمایت خانواده و .. مقررات مربوط به ازدواج و طلاق ...
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 5 -191-158-600-978 انتخاب
4- مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (حقوقی - جزایی) کاربردی
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 384 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 2 -064-158-600-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام: اجرای احکام مدنی، کیفری، اسناد رسمی لازم‌الاجراء، اجرای آراء کمیسیون‌های شبه قضایی، اجرای احکام دیوان عدالت اداری،
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 400 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 8 -059-158-600-978 انتخاب
6- قوانین و مقررات ثبتی
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 832 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -171-158-600-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات قانون تجارت همراه با قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، قانون تجارت الکترونیکی، ...
به‌اهتمام:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 542 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -069-158-600-978 انتخاب
8- قانون مدنی
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 258 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -251-158-600-978 انتخاب
9- قانون صدور چک: همراه با قانون تفسیری الحاقی به ماده 2 - لایحه چکهای تضمین شده - آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به...
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 6 -248-158-600-978 انتخاب
10- قانون دیوان عدالت اداری در آیینه قوانین مرتبط و رویه قضائی
نويسنده:عاطفه زاهدی - خرسندی - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 2 -67-5310-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 40