لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(151)
چاپ مجدد (255)
تالیف (406)
ترجمه (0)
تهران (405)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (406) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات اراضی و املاک: قانون زمین شهری، مقررات تملک، تعاریف محدوده و حریم شهر، جنگلها و مراتع و باغها، مقررات تعرض به املاک، ...
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.550422 - 264 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 9 -065-158-600-978 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات اراضی و املاک: قانون زمین شهری، مقررات تملک، تعاریف محدوده و حریم شهر، جنگلها و مراتع و باغها، مقررات تعرض به املاک، ...
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.550422 - 262 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 9 -065-158-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و بیمه: قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات، استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات، مج
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 347.550944 - 132 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 4 -057-158-600-978 انتخاب
4- 60 سال همراه با آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور 1388 - 1328
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 347.55 - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 9 -11-5341-600-978 انتخاب
5- کمیسیون ماده 77 شهرداری در رویه قضائی
نويسنده:عاطفه زاهدی - نوای عدالت - دیویی: 342.5509 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 2 -23-5057-600-978 انتخاب
6- مجموعه پرسش و پاسخ‌های حقوقی: اجاره
نويسنده:عاطفه زاهدی - جنگل،جاودانه - دیویی: 346.550434 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 0 -999-981-964-978 انتخاب
7- قوانین و مقررات قانون کار - بیمه بیکاری
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 344.5501 - 640 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -167-158-600-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین کاربردی حقوقی - کیفری
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 349.55 - 1294 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 6 -350-158-600-978 انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات شهرداری
گردآورنده:عاطفه زاهدی ؛ زيرنظر:امین لشکری - جاودانه،جنگل - دیویی: 342.5509 - 698 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 2 -150-158-600-978 انتخاب
10- قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 با زیرنویس قوانین مرتبط
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.55015 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 1 -243-158-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 41