لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (0)
تالیف (21)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از هر نسیمی، طربی
نويسنده:بختیار مالکی - رنگینه - دیویی: 089 - 406 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1399 - 450000 ریال - 9 -15-6005-622-978 انتخاب
2- از هر گوشه‌ای خوشه‌ای
به‌اهتمام:بختیار مالکی - پویان‌ مهر - دیویی: 8fa0.8 - 400 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - انتخاب
3- از مزرعه تا اتاق عمل
نويسنده:بختیار مالکی - نشر نوشته - دیویی: 610.92 - 280 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 90000 ریال - 4 -03-6005-600-978 انتخاب
4- از هر گوشه‌ای خوشه‌ای
به‌اهتمام:بختیار مالکی - پویان‌ مهر - دیویی: 8fa0.8 - 500 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 5 -92-2711-964-978 انتخاب
5- دیوان دوم بختیار شامل: اشعار تک بیتی، دوبیتی، دوبیتی پیوسته، رباعی، قطعه، مثنوی...
شاعر:بختیار مالکی ؛ مقدمه:اصغر دادخواه - رنگینه - دیویی: 8fa1.62 - 146 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 4 -63-2619-964-978 انتخاب
6- خدا، مادر و پدر، میهن
شاعر:بختیار مالکی - نامی - دیویی: 8fa1.62 - 482 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 450000 ریال - 1 -46-5946-964-978 انتخاب
7- کشکول بختیار
نويسنده:بختیار مالکی - نوشته - دیویی: 8fa0.8 - 476 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 60000 ریال - 2 -23-9990-964 انتخاب
8- اوج بی‌قراری
شاعر:بختیار مالکی - نامی - دیویی: 8fa1.62 - 482 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 450000 ریال - 8 -50-5946-964-978 انتخاب
9- از هر گوشه‌ای، توشه‌ای
نويسنده:بختیار مالکی - رنگینه - دیویی: 8fa0.8 - 506 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 5 -79-2619-964-978 انتخاب
10- دیوان بختیار
شاعر:بختیار مالکی ؛ مقدمه:مرتضی هادوی‌فرد ؛ مقدمه:محمود عندلیب - نامی - دیویی: 8fa1.62 - 280 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 100000 ریال - 9 -37-5946-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3