لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (76)
تالیف (30)
ترجمه (103)
تهران (97)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (133) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هیستری
نويسنده:نصرت‌الله پورافکاری - نیما - دیویی: 616.8524 - 136 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 600 ریال - انتخاب
2- اضطراب
نويسنده:ریچارد گلدبرگ ؛ مترجم:نصرت‌الله پورافکاری - موسسه‌ انتشارات‌ رسالت - دیویی: 150 - 141 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - انتخاب
3- نشانه‌شناسی بیماریهای روانی
نويسنده:نصرت‌الله پورافکاری - آزاده - دیویی: 616 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 2600 ریال - انتخاب
4- خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
نويسنده:هرولد کاپلان ؛ نويسنده:بنجامین‌جیمز سادوک ؛ نويسنده:جک گرب - شهرآب - دیویی: 616.89 - 584 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 18000 ریال - انتخاب
5- مبانی روانپزشکی
نويسنده:پدریگ رایت ؛ نويسنده:جولیان استرن ؛ نويسنده:مایکل فلان - دانشگاه ‌آزاد اسلامی‌، واحد تبریز - دیویی: 616.89 - 576 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 29000 ریال - 964-7646-02-X انتخاب
6- زمینه روانشناسی هیلگارد
نويسنده:ادوارد اسمیت ؛ نويسنده:سوزان نولن‌هوکسما ؛ نويسنده:باربارا فردریکسون - آینده سازان،شهرآب - دیویی: 150 - 322 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 64000 ریال - 0 -245-314-964 انتخاب
7- خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی (فصول 35 تا 60)
نويسنده:بنجامین‌جیمز سادوک ؛ نويسنده:ویرجینیاا. سادوک ؛ نويسنده:هرولد کاپلان - شهرآب،آینده سازان - دیویی: 616.89 - 680 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 298000 ریال - 2 -064-205-964-978 انتخاب
8- معاینه روانی در بیماریهای اعصاب
نويسنده:ربچاردال استراب ؛ نويسنده:ویلیام بلک ؛ مترجم:نصرت‌الله پورافکاری - شمس - دیویی: 610 - 238 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 550 ریال - انتخاب
9- نشانه‌شناسی بیماریهای روانی
نويسنده:نصرت‌الله پورافکاری - موسسه‌ انتشارات‌ رسالت - دیویی: 618 - 111 صفحه - چاپ 3 سال 1370 - انتخاب
10- ژنتیک روانپزشکی: نقش ارث در بیماریهای روانی
نويسنده:نصرت‌الله پورافکاری - ذوقی - دیویی: 610 - 216 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14