لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چیزهای سرانگشتی
نويسنده:پگاه حربی - دیبایه - دیویی: 793.7 - 50 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 13000 ریال - 3 -32-9961-964-978 انتخاب
2- جانوران سرانگشتی
نويسنده:پگاه حربی - دیبایه - دیویی: 793.7 - 50 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 13000 ریال - 6 -31-9961-964-978 انتخاب
3- آدم‌های سرانگشتی
نويسنده:پگاه حربی - دیبایه - دیویی: 793.7 - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 13000 ریال - 4 -51-9961-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1