لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (47)
تالیف (57)
ترجمه (0)
تهران (57)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوقی کنونی
نويسنده:فرهنگ فقیه‌لاریجانی ؛ نويسنده:محمد وارسته‌بازقلعه ؛ ويراستار:مهسا حمداللهی - مجد - دیویی: 342.55068 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 130000 ریال - 3 -055-193-600-978 انتخاب
2- قانون مالیات‌های مستقیم: بانضمام قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط اجرایی، فهرست موضوعی
به‌اهتمام:حسین ساعتچی ؛ به‌اهتمام:محمد وارسته‌بازقلعه - مجد - دیویی: 343.55052 - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 25000 ریال - 5 -58-6153-964 انتخاب
3- قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی: شورای اسلامی شهرستان و استان و شورای عالی استان‌ها ...
به‌اهتمام:سیدعباس حسینی‌نیک ؛ به‌اهتمام:محمد وارسته‌بازقلعه - مجد - دیویی: 342.5502 - 274 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 120000 ریال - انتخاب
4- قانون شوراهای حل اختلاف بانضمام: آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1388/1/25 قوانین و آیین نامه‌های مربوطه نمایه
به‌اهتمام:محمد وارسته‌بازقلعه - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 347.5509 - 158 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 60000 ریال - 7 -52-2955-964-978 انتخاب
5- قوانین و مقررات شوراهای اسلامی
به‌اهتمام:سیدعباس حسینی‌نیک ؛ به‌اهتمام:محمد وارسته‌بازقلعه - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 342.5502 - 274 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 33000 ریال - 3 -36-6153-964-978 انتخاب
6- قانون مدیریت خدمات کشوری بانضمام: قانون دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون را
به‌اهتمام:محمد وارسته‌بازقلعه - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 342.55068 - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 18000 ریال - 3 -34-2955-964-978 انتخاب
7- قانون مالیاتهای مستقیم: بانضمام قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط اجرایی آراء دیوان عدالت اداری
به‌اهتمام:حسین ساعتچی ؛ به‌اهتمام:محمد وارسته‌بازقلعه - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 343.55052 - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 14 سال 1395 - 120000 ریال - 5 -58-6153-964-978 انتخاب
8- قانون مدیریت خدمات کشوری بانضمام: قانون دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن، ...
به‌اهتمام:محمد وارسته‌بازقلعه - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 342.55068 - 186 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 70000 ریال - 3 -34-2955-964-978 انتخاب
9- حقوق اساسی (1068 سوال): شامل سوالات تالیفی آزمونهای کارشناسی ارشد سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور
نويسنده:محمد وارسته‌بازقلعه ؛ ويراستار:مهسا حمدالهی - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 342.55023 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 65000 ریال - 0 -40-7820-964-978 انتخاب
10- قانون مدیریت خدمات کشوری بانضمام: قانون دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن، ...
به‌اهتمام:محمد وارسته‌بازقلعه - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 342.55068 - 232 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 40000 ریال - 3 -34-2955-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6