لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (3)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
2- کلاغ سیاه‌ها هرگز نمی‌میرند
نويسنده:مهتاب مافی ؛ ويراستار:مهشید مافی - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 8fa3.62 - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 2 -755-995-600-978 انتخاب
3- عمه فانوس (داستانهای کوتاه نوجوانان)
نويسنده:مهتاب مافی ؛ ويراستار:مهشید مافی - توسن دانش،ارتباط نوین - دیویی: 8fa3.62 - 92 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 4 -0-90186-600-978 انتخاب
4- عمه فانوس (داستانهای کوتاه نوجوانان)
نويسنده:مهتاب مافی ؛ ويراستار:مهشید مافی - توسن دانش،ارتباط نوین - دیویی: 8fa3.62 - 92 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 4 -0-90186-600-978 انتخاب
5- عمه فانوس (داستانهای کوتاه نوجوانان)
نويسنده:مهتاب مافی ؛ ويراستار:مهشید مافی - توسن دانش،پویان - دیویی: 8fa3.62 - 92 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 4 -0-90186-600-978 انتخاب
6- عمه فانوس (داستانهای کوتاه نوجوانان)
نويسنده:مهتاب مافی ؛ ويراستار:مهشید مافی - توسن دانش،پویان - دیویی: 8fa3.62 - 92 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 4 -0-90186-600-978 انتخاب
7- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 974 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 350000 ریال - 4 -1343-00-964-978 انتخاب
8- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
9- مترسک هنوز می‌خندد
نويسنده:مهتاب مافی - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 8fa1.62 - 66 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 4 -719-995-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1