لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (1)
تالیف (13)
ترجمه (3)
تهران (8)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی فوتسال
نويسنده:عبدالحسین پرنو ؛ نويسنده:رضا قراخانلو ؛ نويسنده:صادق امانی - آوای ظهور - دیویی: 796.3348 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 35000 ریال - 2 -44-5896-600-978 انتخاب
2- محیط و عملکرد ایمنی در ورزش
نويسنده:عبدالرضا کاظمی ؛ نويسنده:صادق امانی ؛ نويسنده:شمس‌الدین رضایی - دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان - دیویی: 612.044 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 3 -0-99722-600-978 انتخاب
3- مایوکاین‌ها و ورزش
گردآورنده:عبدالرضا کاظمی ؛ گردآورنده:صادق امانی ؛ ويراستار:مجید غلامحسین‌پور - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، مرکز انتشارات علمی - دیویی: 612.044 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 90000 ریال - 6 -1959-10-964-978 انتخاب
4- تمرینات قدرتی انجمن ملی فعالیت‌های قدرتی و آماده‌سازی
نويسنده:لی.ای. براون ؛ مترجم:عبدالرضا کاظمی ؛ مترجم:صادق امانی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، مرکز انتشارات علمی - دیویی: 612.713 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 145000 ریال - 4 -2068-10-964-978 انتخاب
5- تغذیه و فیزیولوژی ماراتن
نويسنده:عبدالرضا کاظمی ؛ نويسنده:صادق امانی ؛ نويسنده:محمدامین ساعی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 612.044 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 160000 ریال - 2 -2682-10-964-978 انتخاب
6- دیابت و ورزش
گردآورنده:عبدالرضا کاظمی ؛ گردآورنده:صادق امانی ؛ گردآورنده:راضیه دباغ‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 616.462062 - 538 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 270000 ریال - 4 -3157-10-964-978 انتخاب
7- بازگشت به حالت اولیه برای عملکرد ورزشی
نويسنده:کریستف هاوس‌ویرت ؛ نويسنده:اینگیو موجیکا ؛ مترجم:رسول اسلامی - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 612.044 - 638 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 2 -168-217-964-978 انتخاب
8- خستگی و فعالیت‌های بدنی
نويسنده:عبدالحسین پرنو ؛ نويسنده:صادق امانی ؛ نويسنده:رسول اسلامی - آوای ظهور - دیویی: 616.047 - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 8 -00-5896-600-978 انتخاب
9- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته: موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی
نويسنده:عبدالرضا کاظمی ؛ نويسنده:صادق امانی ؛ نويسنده:راضیه دباغ‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - دیویی: 612.04 - 520 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 280000 ریال - 1 -3934-10-964-978 انتخاب
10- آمار کاربردی در علوم انسانی و تربیت بدنی
نويسنده:شمس‌الدین رضایی ؛ نويسنده:صادق امانی ؛ نويسنده:نبی شمسایی - دانشگاه ایلام - دیویی: 613.70727 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 240000 ریال - 6 -32-6184-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2