لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (22)
تالیف (39)
ترجمه (0)
تهران (39)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خلیج فارس در عصر ظهور اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.735 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 23000 ریال - 9 -439-303-964-978 انتخاب
2- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
3- ابوحنیفه دینوری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.0072 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 1 -589-303-964-978 انتخاب
4- میرزااحمد وقارشیرازی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa1.5 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 32000 ریال - 6 -485-303-964-978 انتخاب
5- خوزستان از آغاز دوران اسلامی تا امروز
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.53 - 312 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 3 -600-303-964-978 انتخاب
6- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
7- دانشنامه جوانمردی (فتوت): فتوت و عیاری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا جوادی‌یگانه ؛ نويسنده:محمدرضا جعفرآقائی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.85 - 328 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 250000 ریال - 8 -1473-00-964-978 انتخاب
8- آذربایجان در دوران پیش از اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.3 - 176 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 32000 ریال - 2 -496-303-964-978 انتخاب
9- ایران در عصر افشاران و زندیان
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:مرتضی فکوری - امیرکبیر - دیویی: 955.072 - 558 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 250000 ریال - 6 -1675-00-964-978 انتخاب
10- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 17 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4