لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (22)
تالیف (39)
ترجمه (0)
تهران (39)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایران از حمله مغول تا پایان تیموریان
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:ایمان نوروزی - امیرکبیر - دیویی: 955.062 - 722 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 6 -1617-00-964-978 انتخاب
2- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
3- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 108 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
4- علی‌بن عباس اهوازی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:امیر عباسپورنادری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 610.92 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 35000 ریال - 0 -573-303-964-978 انتخاب
5- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
6- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 112 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
7- ابوحنیفه دینوری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.0072 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 40000 ریال - 1 -589-303-964-978 انتخاب
8- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 18 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
9- دانشنامه جوانمردی (فتوت): فتوت و عیاری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا جوادی‌یگانه ؛ نويسنده:محمدرضا جعفرآقائی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.85 - 328 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -1473-00-964-978 انتخاب
10- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4