لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش نقاشی کودکان
نويسنده:بتول پورمحمدی - نشر صابرین - دیویی: 750 - 24 صفحه - (در2جلد ) - خشتی - چاپ 1 سال 1370 - 5000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
2- آموزش نقاشی کودکان
نويسنده:بتول پورمحمدی - نشر صابرین - دیویی: 750 - 24 صفحه - جلد 2 - خشتی - چاپ 1 سال 1370 - 500 ریال - انتخاب
3- آموزش نقاشی کودکان
نويسنده:بتول پورمحمدی - نشر صابرین - دیویی: 750 - 24 صفحه - جلد 1 - خشتی - چاپ 1 سال 1370 - 500 ریال - انتخاب
4- آموزش نقاشی کودکان
نويسنده:بتول پورمحمدی - نشر صابرین - دیویی: 750 - 48 صفحه - (در2جلد ) - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 15000 نسخه - 340 ریال - انتخاب
5- آموزش نقاشی کودکان
نويسنده:بتول پورمحمدی - نشر صابرین - دیویی: 750 - 48 صفحه - (در2جلد ) - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 5000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1