لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (1)
تالیف (25)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان سیستان و بلوچستان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9000 ریال - 2 -26-6991-964-978 انتخاب
2- دائره‌المعارف بزرگ نو الفبایی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی ؛ ويراستار:زهره مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 978 صفحه - (در10جلد ) - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 0 -47-6990-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان قم
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 11000 ریال - 0 -50-6990-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان سمنان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 7000 ریال - 9 -27-6991-964-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان مرکزی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9000 ریال - 6 -58-6990-964-978 انتخاب
6- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان آذربایجان غربی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 12000 ریال - 8 -37-6991-964-978 انتخاب
7- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان کهگیلویه و بویراحمد
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9000 ریال - 8 -54-6990-964-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان ایلام
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 7000 ریال - 4 -35-6991-964-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان کرمانشاه
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9000 ریال - 1 -53-6990-964-978 انتخاب
10- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان یزد
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9500 ریال - 1 -37-6990-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3