لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (11)
تالیف (31)
ترجمه (4)
تهران (35)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضیات
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:سعید واشهری ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 510.9 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 15000 ریال - 1 -336-303-964-978 انتخاب
2- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
3- ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:سعید واشهری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.0743092 - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 25000 ریال - 4 -335-303-964-978 انتخاب
4- فخر رازی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - کتابهای جیبی - دیویی: 189.1 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 37000 ریال - 9 -509-303-964-978 انتخاب
5- آشنایی با مکانیک کوانتومی
نويسنده:دیوید گریفیث ؛ مترجم:حمیدرضا مشفق ؛ مترجم:سعید واشهری - نشر کتاب دانشگاهی - دیویی: 530.12 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 180000 ریال - 1 -24-5107-600-978 انتخاب
6- ریاضیات مهندسی کاربردی
نويسنده:سیدمحمد هاشمی‌نژاد ؛ نويسنده:محمد حیدری‌رارانی ؛ ويراستار:سعید واشهری - نشر کتاب دانشگاهی - دیویی: 620.00151 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 129000 ریال - 4 -49-5107-600-978 انتخاب
7- ادیب الممالک فراهانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:سعید واشهری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 079.55 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 100000 ریال - 5 -635-303-964-978 انتخاب
8- نظامی گنجوی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa1.23 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 40000 ریال - 6 -526-303-964-978 انتخاب
9- یوسفی هروی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 610.92 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 9 -413-303-964-978 انتخاب
10- ابن سینا
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 189.1 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 6 -513-303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4