لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (10)
تالیف (30)
ترجمه (4)
تهران (34)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فخر رازی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - کتابهای جیبی - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 37000 ریال - 9 -509-303-964-978 انتخاب
2- ادیب الممالک فراهانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:سعید واشهری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 5 -635-303-964-978 انتخاب
3- پزشکی در ایران و جهان اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:نگار پزشک - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 400 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 نسخه - 43000 ریال - 4 -447-303-964-978 انتخاب
4- ابن سینا
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 6 -513-303-964-978 انتخاب
5- پزشکی در ایران و جهان اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:نگار پزشک - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 168 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 7 -446-303-964-978 انتخاب
6- خوزستان در دوران پیش از اسلام
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 26000 ریال - 2 -508-303-964-978 انتخاب
7- علی‌اکبردهخدا
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:سعید واشهری ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 212 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 21000 ریال - 9 -314-303-964-978 انتخاب
8- شیخ بهائی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:الهه سوداچی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 2 -470-303-964-978 انتخاب
9- کمال خجندی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 21000 ریال - 3 -499-303-964-978 انتخاب
10- ریاضیات مهندسی کاربردی
نويسنده:سیدمحمد هاشمی‌نژاد ؛ نويسنده:محمد حیدری‌رارانی ؛ ويراستار:سعید واشهری - نشر کتاب دانشگاهی - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 4 -49-5107-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4