لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (6)
تالیف (25)
ترجمه (0)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همراه بانوان
گردآورنده:فاطمه نمازدوست ؛ گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی - همراهان جوان - دیویی: 305.4 - 442 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 148000 ریال - 3 -4-90994-600-978 انتخاب
2- راهنمای استفاده از لوح فشرده همراه جوان
گردآورنده:محمد فرد ؛ باهمكاري:مهدی قربانی ؛ باهمكاري:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - دیویی: 030 - 88 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 1 -8-90994-600-978 انتخاب
3- همراه منتظران: دانشنامه مهدویت
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:فاطمه نمازدوست ؛ گردآورنده:مهدی قربانی - همراهان جوان - دیویی: 297.462 - 506 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 250000 ریال - 8 -9-90994-600-978 انتخاب
4- همراه عاشورائیان
نويسنده:محمد فرد ؛ نويسنده:مهدی قربانی ؛ ويراستار:طناز افشاریان - همراهان جوان - دیویی: 297.953 - 514 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 250000 ریال - 7 -00-6474-600-978 انتخاب
5- همراه جوان: اطلاعات عمومی، اقتصادی، علمی... مربوط به جوانان
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی ؛ گردآورنده:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - دیویی: 030 - 416 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 145000 ریال - 4 -7-90994-600-978 انتخاب
6- همراه بانوان
گردآورنده:فاطمه نمازدوست ؛ گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی - همراهان جوان - دیویی: 305.4 - 434 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 168000 ریال - 3 -4-90994-600-978 انتخاب
7- همراه جوان: اطلاعات عمومی، اقتصادی، علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، پزشکی، رایانه‌ای، شرعی و ... مربوط به جوانان
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی ؛ گردآورنده:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - دیویی: 646.4 - 396 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 128000 ریال - 5 -0-90994-600-978 انتخاب
8- راهنمای استفاده از لوح فشرده همراه عاشورائیان
نويسنده:محمد فرد ؛ نويسنده:مهدی قربانی ؛ ويراستار:طناز افشاریان - همراهان جوان - دیویی: 297.9534 - 156 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 78000 ریال - 4 -01-6474-600-978 انتخاب
9- همراه جوان: اطلاعات عمومی، اقتصادی، علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، پزشکی، رایانه‌ای، شرعی و ... مربوط به جوانان
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی ؛ گردآورنده:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - دیویی: 646.4 - 402 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 128000 ریال - 5 -0-90994-600-978 انتخاب
10- همراه جوان: اطلاعات عمومی، اقتصادی، علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنری، پزشکی، رایانه‌ای، شرعی و ... مربوط به جوانان
گردآورنده:محمد فرد ؛ گردآورنده:مهدی قربانی ؛ گردآورنده:پوراندخت فرهنگیان - همراهان جوان - دیویی: 030 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 128000 ریال - 5 -0-90994-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3