لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (6)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راز م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ف‍روش‌، ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ راز دن‍ی‍ا: ده‌ طوم‍ار ب‍زرگ‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ف‍روش‌ از ک‍ت‍اب‌: ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ ف‍روش‍ن‍ده‌ در دن‍ی‍ا و ح‍اوی‌
نويسنده:اوگ مندینو ؛ مترجم:پرویز پهلوان - نشر البرز - دیویی: 650.1 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5500 ریال - انتخاب
2- عقل‌های کودکان: روان‌شناسی رشد عقلی کودکان: ضمیمه نظریه رشد عقلی
نويسنده:مارگارت دونالدسون ؛ مترجم:پرویز پهلوان - نشر البرز - دیویی: 155.43 - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 9500 ریال - 9 -230-442-964 انتخاب
3- کودک وحشی: داستان واقعی و هیجان برانگیز زندگی یک پسر وحشی در صحرا
نويسنده:ژان‌کلود آرمن ؛ مترجم:پرویز پهلوان - آستان قدس رضوی، به نشر - دیویی: 843.914 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4500 ریال - 0 -33-6700-964 انتخاب
4- بزرگترین فروشنده دنیا
نويسنده:اوگ مندینو ؛ مترجم:پرویز پهلوان - کتابسرا - دیویی: 810 - 121 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 550 ریال - انتخاب
5- سقط جنین: غم و درد پنهان در پشت دیوارهای سکوت و تحریم
نويسنده:مارگارت لروی ؛ مترجم:پرویز پهلوان ؛ ويراستار:ارمغان جزایری - نشر البرز - دیویی: 618.392 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7000 ریال - 7 -195-442-964 انتخاب
6- غذای نجات زندگی
نويسنده:دیوید روبن ؛ مترجم:پرویز پهلوان - صاحب اثر - دیویی: 823 - 144 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 900 ریال - انتخاب
7- دایره‌المعارف شفا: 32 روش درمانی نامتعارف
نويسنده:اندرو استنوی ؛ مترجم:پرویز پهلوان ؛ ويراستار:زهرا آتش‌پای - یاهو - دیویی: 615.5 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 33500 ریال - 8 -01-8486-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1