لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (87)
تالیف (0)
ترجمه (118)
تهران (118)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (118)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برق برای خردسالان
مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 6000 ریال - 0 -320-389-964-978 انتخاب
2- برق برای کوچولوها (سرگرمی و رنگ‌آمیزی)
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 0 -388-389-964-978 انتخاب
3- برق برای خردسالان
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 12000 ریال - 0 -320-389-964-978 انتخاب
4- نی نی
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 25000 ریال - 0 -432-389-964-978 انتخاب
5- من و دوستم
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 305.231 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 45000 ریال - 6 -498-389-964-978 انتخاب
6- امان از دست بزرگ‌ترها این کار را بکن، این کار را نکن!
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 180000 ریال - 2 -438-389-964-978 انتخاب
7- ترس فرفری از صدای بلند
نويسنده:اینگرام. مایر ؛ مترجم:صبا رفیع ؛ تصويرگر:جنیفر کندون - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 18000 ریال - 5 -424-389-964-978 انتخاب
8- پارک ما (داستان زباله وبازیافت)
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 4 -421-389-964-978 انتخاب
9- هیولای سبز دنیا را نجات داد !
نويسنده:آلیسون اینچز ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 40000 ریال - 9 -215-389-964-978 انتخاب
10- شلخته
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 305.231 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 55000 ریال - 6 -430-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12