لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (89)
تالیف (0)
ترجمه (120)
تهران (120)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (120)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (120) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نازک نارنجی
نويسنده:هلن لستر ؛ مترجم:صبا رفیع ؛ تصويرگر:لین مانسینگر - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 4 -546-389-964-978 انتخاب
2- معلم‌ها بلد نیستند
نويسنده:داگلاس وود ؛ مترجم:صبا رفیع ؛ تصويرگر:دوگ کوشمن - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 8fa7 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 8 -225-389-964-978 انتخاب
3- خرگوش کوچولوی غمگین
نويسنده:تریسی مورونی ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 152.4 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 15000 ریال - 2 -230-389-964-978 انتخاب
4- مامانم بلد نیست
نويسنده:داگلاس وود ؛ مترجم:صبا رفیع ؛ تصويرگر:دوگ کوشمن - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 8fa7 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 40000 ریال - 4 -223-389-964-978 انتخاب
5- برق برای کوچولوها (سرگرمی و رنگ‌آمیزی)
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 35000 ریال - 0 -388-389-964-978 انتخاب
6- برق برای کوچولوها (سرگرمی و رنگ‌آمیزی)
نويسنده: گروه مولفان ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 0 -388-389-964-978 انتخاب
7- خرگوش کوچولوی خوشحال
نويسنده:تریسی مورونی ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 152.4 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 40000 ریال - 6 -229-389-964-978 انتخاب
8- شلخته
نويسنده:مرسر مایر ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 305.231 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 180000 ریال - 6 -430-389-964-978 انتخاب
9- خرگوش کوچولوی ترسو
نويسنده:تریسی مورونی ؛ مترجم:صبا رفیع ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 152.4 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 20000 ریال - 9 -231-389-964-978 انتخاب
10- بابام بلد نیست
نويسنده:داگلاس وود ؛ مترجم:صبا رفیع - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 305.231 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 1 -224-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12