لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (24)
تالیف (42)
ترجمه (10)
تهران (47)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی بالینی اسنل
نويسنده:ریچارداس. اسنل ؛ مترجم:لیلا کمال‌زاده ؛ مترجم:سیده‌مهدیه سیدابراهیمی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 611 - 280 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 74500 ریال - 2 -568-420-964-978 انتخاب
2- آناتومی لست 2000: تنه
نويسنده:ریموندجک لست ؛ مترجم:مهدی مهدی‌زاده ؛ مترجم:محمد پورفخاران - فقه - دیویی: 611 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 42000 ریال - 7 -78-6909-964 انتخاب
3- قانون بودجه سال 1399 کل کشور
تدوين:مریم عامری ؛ زيرنظر:مهدی مهدی‌زاده ؛ زيرنظر:سیدرحمان سلامت - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 343.55034 - 116 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 100000 ریال - 5 -76-8804-600-978 انتخاب
4- آناتومی‌ گری برای دانشجویان 2015: اندام
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آرتین طب - دیویی: 611 - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 278000 ریال - 2 -87-7028-600-978 انتخاب
5- کلیات آناتومی: آناتومی عمومی به همراه آزمون
نويسنده:مهدی مهدی‌زاده ؛ نويسنده:سارا سلیمانی‌اصل ؛ نويسنده:محمدباقر پورحیدری - بابازاده،اشراقیه - دیویی: 611 - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 275000 ریال - 2 -63-6772-964-978 انتخاب
6- آناتومی سطحی: همراه با نکات بالینی، کاربردی
نويسنده:مهدی مهدی‌زاده - نشر اشراقیه - دیویی: 611 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 12500 ریال - 9 -49-6080-964 انتخاب
7- آناتومی گری برای دانشجویان 2015: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - آرتین طب - دیویی: 611 - 352 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 298000 ریال - 9 -88-7028-600-978 انتخاب
8- مجموعه تنقیحی قانون کار
تدوين:سیدرحمان سلامت ؛ تدوين:مهناز کردناییج ؛ تدوين:نفیسه فصیحی - معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 344.55 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 100000 ریال - 8 -46-8804-600-978 انتخاب
9- آناتومی جامع تنه پزشکی: ویژه دوره‌های پزشکی عمومی، تخصصی و دوره‌های تحصیلات تکمیلی علوم پایه پزشکی
نويسنده:حمیدرضا محمودزاده‌ثاقب ؛ نويسنده:زهرا حیدری ؛ نويسنده:محمدحسن کریم‌فر - سخن گستر - دیویی: 611 - 580 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 80000 ریال - 7 -514-477-964-978 انتخاب
10- اطلس آناتومی انسان
نويسنده:پریچهر پاسبخش ؛ نويسنده:مهدی مهدی‌زاده ؛ نويسنده:مجید علی‌محمدی - انسان - دیویی: 611 - 478 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 32500 ریال - 9 -1-92946-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6