لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بررسی چند مسئله‌ی هنری از دیدگاه قرآن و سنت
نويسنده:علی باپیر ؛ مقدمه:بهزاد مولایی ؛ مترجم:ادریس بیواره - ئالای رووناکی - دیویی: 297.487 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 130000 ریال - 2 -1-95104-600-978 انتخاب
2- ردی بر شبهه‌ی پانزده‌ساله‌ی تاریخ زندگی پیامبر اسلام (ص)
نويسنده:بهزاد مولایی - نشر احسان - دیویی: 297.93 - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 5 -671-356-964-978 انتخاب
3- نگرشی قرآنی در فهم قدر و قضا
محقق:اسماعیل کس‌نزانی ؛ محقق:بهزاد مولایی - آراس - دیویی: 297.159 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 12500 ریال - 4 -47-8620-964-978 انتخاب
4- کسانی که الله تعالی آنان را دوست دارد در پرتو قرآن و سنت
نويسنده:علی شحود ؛ مترجم:پدرام اندایش ؛ ويراستار:بهزاد مولایی - یالای رووناکی - دیویی: 297.159 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 40000 ریال - 5 -06-8551-600-978 انتخاب
5- نگرشی قرآنی در فهم قدر و قضا
محقق:اسماعیل کس‌نزانی ؛ محقق:بهزاد مولایی - ئالای رووناکی - دیویی: 297.159 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 50000 ریال - 5 -0-95104-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1